Venstre har spørsmålene klare

Det er mange betimelige spørsmål som bør stilles, sier Erlend Horn om Floridahøringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Horn5

Foto: Mathias Fischer

På søndag skrev BA at helsekomitéen krever høring etter at en 88 år gammel mann døde ved Florida sykehjem i april. Bakgrunnen er fylkeslegens vurdering om at ledelsen ved sykehjemmet har ansvar for dødsfallet.

Erlend Horn (V) i Helse- og sosialkomiteen tror situasjonen ved Florida spesielt, og legebemanningen i kommunen generelt, kan tilskrives en reform Bergen ikke var klar for.

— Samhandlingsreformen er på mange måter tilpasset gjennomsnittskommunen. De aller minste og de aller største kommunene har, på hver sine måter naturlig nok, spesielle utfordringer å møte, sier han, og legger til at han ønsker å kalle inn ansvarlige for implementeringen av samhandlingsreformen både i kommunen og i helseforetaket.

— Det politiske ansvaret for reformen ligger selvsagt i regjering og i byråd, men jeg tror byens politikere har godt av å snakke med de faglige ansvarlige for å best mulig belyse situasjonen.

Horn understreker at det er viktig å komme til bunns i hva som gikk galt på Florida, men advarer mot å ikke se det større bildet.

— Litt av poenget med en slik høring må jo være å se på fremtiden, og sørge for at slike situasjoner ikke oppstår. Da mener jeg bestemt at komiteen må løfte blikket, og stille store spørsmålstegn ved kommunens håndtering av denne reformen.

Les hele saken på side 6 i Bergensavisen fredag 17. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**