Meningsløst med tomme studentboliger

Julie Andersland og Hanne Kvilhaugsvik i Venstre mener SiB er for firkantet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Andersland2

Foto: Mathias Fischer

Onsdag morgen skrev BA.no om at studentboliger blir stående tomme i oppsigelsestiden. Det til tross for at over 2300 studenter står i boligkø.

Det var Studvest som først omtalte saken.

Opplevd det samme
I etterkant har Julie Andersland i Venstre sendt BA.no en mail, hvor hun oppfordrer SiB til å tilpasse seg.

— Det er helt meningsløst at studentboliger står ubebodd når vi vet at det er hundrevis av studenter som står i kø. Vi hører fra studenter i byen at SiB er mer rigid og firkantet enn andre plasser i landet. Jeg mener det bør være rom for noen tilpasninger hos SiB, sier Andersland, og sier videre:

— Alle er enige om at Bergen kommune må legge bedre til rette for at Studentsamskipnaden i Bergen kan bygge flere hybler. Men da må også byen stille krav til SiB, sier Andersland.

Nestleder i Unge Venstre, Hanne Kvilhaugsvik er tidligere studentpolitiker, og kjenner selv studenter som har opplevd at studentboliger står tomme i oppsigelsestiden.
— Sammenlignet med private utleiere er SiB ganske firkantet. Det er et dårlig tegn fra en aktør som skal være best nettopp på boliger til studenter, sier Kvilhaugsvik.

Vil ha mer forpliktende samarbeid
Julie Andersland mener det er rett av kommunen å ta opp temaet med SiB.

— Det er ikke kommunens oppgave å instruere Samskipnaden, men samarbeidet skal være godt, og da går velviljen begge veier. Bergen kommune må selvfølgelig stille med tilgjengelige tomter, og SiB kan kanskje forplikte seg å være litt mer fleksible slik at man ikke kommer.i denne situasjonen.

— Hvilke konkrete tiltak kan gjøres?

— I første omgang kan vi sette oss ned, for så å prøve i fellesskap å lage en plan for hvordan får man flest mulig studentboliger og dermed stille krav til begge parter, sier Andersland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**