– Etterlyser konkrete tidsfrister

Trine Skei Grande etterlyste i dag en konkret plan for oppfølging av 22. julikommisjonens rapport. Grande var også opptatt av mer målretting og mindre detaljstyring i offentlig sektor når beredskapen skal bedres i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 – Kanskje skal vi styre offentlig sektor på en mindre detaljstyrt måte, mer målrettet og spørre om resultater i stedet for aktivitetskolonner og rapportering, sier Trine Skei Grande.

– Kanskje skal vi styre offentlig sektor på en mindre detaljstyrt måte, mer målrettet og spørre om resultater i stedet for aktivitetskolonner og rapportering, sier Trine Skei Grande.
Foto: Stortinget

Under et ekstraordinært Storting i dag redegjorde både statsministeren og justisministeren for regjeringens oppfølging av 22. julikommisjonens rapport.

Venstres leder understreket i debatten etterpå at rapporten nå må følges opp med konkrete tiltak.

– I fjor sa jeg fra Stortingets talerstol at Norge sviktet egne borgere 22. juli. Dessverre viste dette seg å være mer sant enn jeg trodde. 22. julikommisjonens rapport avslører at staten sviktet i sin viktigste oppgave; nemlig å beskytte egne borgere, og det i et omfang vi aldri før har opplevd i fredstid, sa Grande under Stortingets debatt i dag.

Hun trakk fram at mange pårørende i over et år har følt at de ikke har fått klare svar.

– Rapporten har gitt oss klare svar. Men nå er det viktig at vi som ansvarlige følger opp. Nå må det skje noe, presiserte Grande.

Grande stilte spørsmål ved om vi styrer og måler riktig i offentlig sektor. – Kanskje er ikke svaret mer detaljstyring, flere retningslinjer, mer byråkrati. Kanskje må vi også se litt mer grundigere på hvordan vi styrer i offentlig sektor, sa Grande da Stortinget diskuterte regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

– Kanskje skal vi også styre etter mer langsiktige mål, sa Grande – og påpekte at langsiktighet ikke er alltid er populært for å bli valgt som politiker.

Grande spurte også om hvor mye av rapporten som var overraskende for statsministeren og justisministeren. – Selv opplevde jeg rapporten som et slag i magen, sa Grande.

– Hvor mange av de oppsiktsvekkende feilene visste Statsministeren om, spurte Grande. Stoltenberg svarte at det var en dypere svikt enn han var klar over. Grande har fortsatt ikke fått svar på alle spørsmål, men redegjørelsen skal nå behandles av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, hvor Grande er medlem.

Forventer konkret plan med tidsfrister
Venstre har flere ganger etterlyst en plan for oppfølging av kommisjonens rapport. Hun gjentok i Stortinget i dag at hun ønsker en konkret plan om hvilke tiltak som må gjennomføres, hvem som har ansvaret og når det skal skje.

– Jeg er opptatt av at det nå holdes et trykk på at kommisjonens anbefalinger følges opp, understreket Grande.

Statsministeren svarte med at han har fremmet en del konkret tiltak, og vil komme tilbake med flere, når de er klare.

– Statsministeren er god til å sette igang. Kanskje han skal sette seg en frist for når han skal ha gjort dem, sa Grande, som pekte på den manglende sikringen av Grubbegata som et eksempel.

Les også TV2 Politisk: Forventer konkret plan fra Stoltenberg

 Stortinget diskuterte idag 22. juli-kommisjonens rapport.

Stortinget diskuterte idag 22. juli-kommisjonens rapport.
Foto: © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as

Ressursene som ikke fant hverandre
Grande brukte også innlegget til å ta avstand fra ønsket om flere politimetoder, mer overvåking og mer våpen i arbeidet med å trygge samfunnet.

— Det er ingenting i rapporten fra 22. juli-kommisjonen som sier at vi trenger flere politimetoder og at mer overvåking er nødvendig. Hun mener det heller ikke er mangel på våpen som er problemet og viste til at den første patruljen som dro fra Hønefoss var fullt bevæpnet.

22. juli-kommisjonen dokumenterer at den tragiske hendelsen i fjor, også er en historie om "ressursene som ikke fant hverandre".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**