Lærerikt: Venstre leter etter skoleeksempler

I perioden fra 1. september til 7. desember 2012 besøker Venstrefolk skoler i hele landet for å finne de gode løsningene som kan skape en skole for kunnskap og like muligheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

banner - smal - Lærerikt. Venstre leter etter skoleeksempler. Skolekampanje høst 2012

Opplærer elevene at de får tilstrekkelig oppfølging? Hva med foreldrene? Fører mer frihet til skolen og skoleledelsen til mer eller mindre sosial rettferdighet? Hvordan bør fremtidens skole se ut? Hva trenger vi av lokale og nasjonale grep for at skolen skal utvikle seg? Hvor tar tiden veien i skolen? Hva bør fjernes av pålegg og krav? Hvilke pålegg og krav er avgjørende for god læring? Hva mener lærerne selv om sin egen hverdag og hvilket rom har de for å gi eleven tilpasset opplæring? Hvordan skaper vi en skole som setter folk først?

Oppdrag
En detaljert beskrivelse finner du i manualen for lokallag.
Avtal møter med skoler, FAU og Utdanningsforbundet.
Få innspill på konkrete problemer og forslag til tiltak. Tiltak kan iverksettes nasjonalt eller lokalt. Underveis i besøket kan du bruke dette skjemaet med forslag til spørsmål (pdf) som kan stilles.
Send inn rapport til Venstre ved å bruke skjemaet på denne siden.
Konkretiser innspillene til tiltak. Bruk tiltakene! Ta opp saker i kommunestyret, og bruk dem til avisoppslag og leserinnlegg.
Bruk epost [email protected] ved spørsmål

Materiell
Manual for lokallag (pdf)
Manual for fylkeslag (pdf)
Skjema med forslag til spørsmål (pdf)
Forslag til brev – bokmål (doc)
Forslag til brev – nynorsk (doc)
Rapporteringsskjema
Kampanjehandout til bruk eksternt.
Kampanjeflyer til bruk internt.

Mål
Å synliggjøre Venstre i skolepolitikken, lokalt og nasjonalt
Å få støre innsikt i, hente erfaringer fra og lære mer om hverdagen i skole-Norge
Å få et bedre grunnlag for å utvikle politikk om skole, skolebyråkrati og tilpasset opplæring
Å opplyse om Venstres skolepolitikk
Å treffe velgere og fagfolk på deres egne premisser
Å ta ombudsrollen på alvor!

Premier
Blant de som sender inn rapporter vinner to personer én dag på Stortinget. Beste lokallag og beste fylkeslag blir premiert med kr. 8000,-

Lurer du på noe eller trenger mer informasjon kan du kontakte kampanjeansvarlig Per Magnus Finnanger Sandsmark, e-post: [email protected], tlf.: 951 48 331

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**