Venstre holder løftet om mer buss og bane

Les Alf Helge Greakers leserinnlegg i Byavisen om Venstres satsing på kollektivtransport i Hordaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Alf Helge miniportrett juni

Foto: ukjent

Fra i høst kommer det både flere avganger på Bybanen på lørdager og flere bussavganger i rushen, særlig i vest. Dette kom på plass takket være et budsjett for 2012 som Venstre sammen med Høyre og FrP vedtok sammen. Før sommeren viste det seg å være litt penger til overs og siden undertegnede og Venstre lovte i valgkampen å prioritere kollektivtransport, så er det gledelig å kunne si at disse midlene ble brukt til å utvide rutetilbudet i Bergen.

Blant annet blir det satt opp flere avganger i rushetiden fra Eidsvåg til Haukeland sykehus, og fra Storavatnet, Kleppestø og Straume terminaler til Bergen sentrum. På samme strekninger kommer det returbusser om ettermiddagene. I høst har Skyss allikevel omprioritert i noen av rutene på grunn av kjøretider, noe som bekymret meg. Jeg tok dette opp på fylkestingets talerstol i juni og fylkesrådmannen avklarte at endringer innenfor anbudsavtalen var noe som Skyss og transportselskapene kunne foreta.

Jeg blogget før valget om at det er marked for å kunne kjøre hverdagsruter om lørdagene også, og å la Bybanen kjøre oftere om lørdagene fra nå av er nok et steg i riktig retning. Så dette viser at Venstre i posisjon skal ha og får gjennomslag for viktige miljøsaker, noe vi akter å fortsette med.

Alf Helge Greaker (V), nestleder samferdselsutvalget, Hordaland Fylkesting

Dette innlegget stod på trykk i Byavisen torsdag 30. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**