La oss gi skattefordeler til forretningsenglene

Regjeringen vedtok i april å skyte inn 1,5 milliarder kroner til såkornfond. Skal vi få et slikt fond til Bergen må byrådet stå på, skriver Åsta Årøen og Trond Gullaksen i dette innlegget i BT.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trond Gullaksen

Foto: ukjent

Regjeringen vedtok i april å skyte inn 1,5 milliarder kroner til såkornfond. Midlene vil bli fordelt på seks ulike fond, forutsatt at private investorer skyter inn tilsvarende kapital. Hvert av fondene vil bestå av 500 millioner kroner fordelt på 250 millioner fra staten og 250 millioner fra private.

Minst ett av disse fondene må vi sørge for at vi får hem til Bergen!

Såkornfond investerer kapital i bedrifter som er i en tidlig fase av utvikling av nye produkter, ofte før disse er ferdig utviklet og testet i markedet. I denne fasen er ofte gründeren uten egne midler og bankene ikke villige til å yte lån. De som investerer i denne typen fond må ha en meget langsiktig horisont på sine investeringer og tåle høy risiko.

Suksess med såkornfond
Mange av dagens globale selskaper har dradd nytte av såkornfond i oppbyggingen av selskapene. Også her i Bergen har en rekke lokale tiltak gått fra krype- til gåstadiet, med hjelp av såkornmidler. I 2009 ble det utdelt midler, og Sarsia Seed AS ble etablert for å forvalte det fondet som ble plassert i Bergen. De dyktige forvalterne, med kontorer i Vil Vitesenteret, ville ikke hatt jobb i dag og nye bedrifter hadde ikke utviklet seg, hadde det ikke vært for at Jan Einar Greve hadde stått på og omtrent tvunget investorer med i fondet. Det er langt fra gitt at de blir med på en runde to.

Når staten nå gir tilbake noe av den verdiskapningen vi har skapt på Vestlandet, må vi gripe muligheten. Langs kysten og i fjorder og fjell vokser det gründere overalt — la oss ta ansvar og vanne dem. Bergen Næringsråd har en målsetting om at Bergen skal være hovedstad for fornybar energi. Venstre er enig! La et av mandatene til det nye fondet være fornybar fremtidsrettet energi.

Alle nye bedrifter med gode ideer sliter med å skaffe kapital når de skal videreutvikle selskapene fra idé til vekst. Det skjer veldige mye bra i Bergen. Aktører som Bergen Næringsråd, Business Region Bergen og Connect Vest er flinke til å lage møteplasser hvor de kapitalhungrige kan treffe de som har kapital, og sammen med dem realisere planene sine. Innovasjon Norge stiller også kapital og rådgivning til dispensasjon og skal, så vidt vi vet, være den som skal organisere tildelingen av midlene. Men det praktiske rundt dette virker noe uklart og må avklares.

Årøen1

Foto: Mathias Fischer

Gründere avhengige av kapital
Vi i Venstre vil arbeide for å styrke nyskapningen i Norge, både gjennom statlige bidrag, men også ved å gi skattefordeler til «business angels» og andre som tør å satse på gründerne og fremtidens bedrifter, samt fase ut formuesskatten og arveavgiften, slik at denne kapitalen blir i bedriftene.

Da Trondheim var i ferd med å bli større enn Bergen, formante daværende ordfører Harry Hansen bergenserne: «Ligg dokker sammen og gjør nokke». Nå kan både Trondheim og Stavanger stikke av med penger vi sårt kan dra nytte av her i Bergen. Vi må derfor snarest få klarhet i tildelingskriterier og fremgangsmåte.

Potensielle forvaltere, investorer og politikere må komme sammen og «gjøre nokke». Det haster, to av fondene skal tildeles i år. Tar du ballen, Monica?

Åsta Årøen og Trond Gullaksen

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende søndag 2. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**