Førsteutkast til program 2013 lagt frem

Valg 2013: – Vi legger frem et førsteutkast som plasserer Venstre solid som et nyskapende, liberalt og grønt parti, med det mest framtidsorienterte programmet på skole- og kunnskapspolitikk, på klima og miljø, på næringsliv og på velferd, sier komitéleder Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Last ned programutkastet i lenken til høyre.

Last ned programutkastet i lenken til høyre.

 Guri Melby

Guri Melby
Foto: Anne Solsvik

Venstre la i dag fram sitt utkast til stortingsvalgprogram for perioden 2013 – 2017. Utkastet sendes nå til behandling i partiet og frist for å komme med endringsforslag til dette utkastet er satt til 1. november 2012. Programkomiteen legger fram sitt 2. utkast 10. desember 2012, basert på utkastet og endringsforslagene som kommer inn i denne høringsrunden. Endelig program skal vedtas på Venstre landsmøte i april 2013.

Last ned / foreslå endringer:
Frihet. Fremtid. Fellesskap. Et liberalt program som setter folk først. Programkomiteens førsteutkast til Stortingsprogram for 2013-2017.

Slik gir du Venstre endringsforslag i programmet: Gå til skjema for endringsforslag (Program 2012)

Erratum: Komiteens flertall står ikke bak formuleringen på side 60, linje 33-34. Disse linjene må derfor regnes som en del av dissensen lenger ned på samme side.

Hovedsatsinger
I programmet videreføres Venstres fire profilområder: Skole, miljø, småbedrifter og velferd. Komiteen legger opp til store satsinger:

Guri Melby og Rolf Nesheim under lansering av programkomiteens første utkast 4. september 2012.

Guri Melby og Rolf Nesheim under lansering av programkomiteens første utkast 4. september 2012.
Foto: Anne Solsvik

Ta steget over i kunnskapsøkonomien.
• Et lærerløft for etterutdanning, kvalitet og kompetanse i skolen.
• En forskningssatsing som plasserer Norge blant Europas beste.

Gjennomføre en miljø- og energireform som innfrir klimamålene.
• Omlegging til fornybar energibruk og satsing på fornybar energinæring.
• Storstilt utbygging av kollektiv, Intercity og samferdsel.

Skape grobunn for vekst og velferd.
• Legge til rette for flere gründere og nye bedrifter.
• Bedre forhold for norske, private eiere.

Sette folk først i velferdsstaten.
• Redusere fattigdom blant barn.
• En ny boligpolitikk.

Les også: TV2 Politisk.no: Venstre: Staten må betale for storby-baner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**