Skinnegående bybane må på plass

— Et av de viktigste virkemidlene for å få på plass en bybane og flere bussfelt er at staten er med og betaler for utbyggingen, sa Venstres Kjartan Alexander Lunde under behandling av handlingsprogrammet for Framtidens byer på bystyremøte mandag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Stavanger bybane sentrum bybanen

Foto: Odd Furenes/ d’Turbine

 Bystyrerepresentant Kjartan Alexander Lunde

Bystyrerepresentant Kjartan Alexander Lunde
Foto: Mari Halvorsen

Les hele innlegget til Kjartan Alexander Lunde:

Ordfører,

Jeg har gledet meg til denne debatten. Dette er første gang vi har en slik miljødebatt som skal bli en årlig tradisjon. Venstre har vært hovedinitiativtaker for å få til dette.

Handlingsprogrammet som vi behandler er et godt og solid program. Det er inspirerende å lese om alle de gode ideene som blir tatt fram i programmet. Her har kommunen noe å strekke seg etter og noe som kan gjøre en reell innsats i kampen mot klimautslippene.

Regionen vår mangler et velfungerende kollektivsystem. I årene framover trenger vi en betydelig opprustning for at vi skal få en god infrastruktur, med skinnegående bybane og flere bussfelt. Årsberetningen til Framtidens byer peker på at utslippene fra transportsektoren er en av de største utfordringene for vår region.

Vi trenger flere tiltak for å få til kutt i utslippene fra transportsektoren. Venstre er positive til å gjeninnføre differensierte bompengesatser på Nord-Jæren. Og dette er noe vi i Venstre vil ta med oss inn i arbeidet med Jæren pakke 2.

Venstre ønsker flere bussavganger og flere bussfelt. Samtidig er vi veldig opptatt av å få i gang en skinnegående infrastruktur på de mest trafikkerte strekningene. Vi trenger en skinnegående bybane på Nord-Jæren.

Et av de viktigste virkemidlene for å få på plass en bybane og flere bussfelt er at staten er med og betaler for utbyggingen.

Les også: Kollektivvennlig programutkast

Programkomiteen til Venstres stortingsvalgsprogram la forrige uke fram sitt førsteutkast. Et av de store punktene i programmet er 50 prosent statlig støtte til store kollektivinvesteringer i de store byene, slik som bybane på Nord-Jæren. Det er viktig at flere av oss her arbeider med å få med formuleringer, om større statlige bidrag i utbygging, inn i våre partiers stortingsvalgsprogram.

Den skinnegående bybanen er sentral da denne ikke båndlegger arealer i så stor grad som privatbilismen og busser. Bybanen er også et avgjørende byutviklingsgrep fordi den muliggjør en viktig fortetting gjennom konsentrert bolig- og næringsbebyggelse rundt stoppestedene.

Ordfører, dette er et godt handlingsprogram. Jeg gleder meg til å se fortsettelsen av det. I det kommende året gleder jeg meg spesielt til å få se hvordan arbeidet med Bybanen skrider fram. Det vil være et godt bidrag for å få ned utslippene fra transportsektoren, og samtidig vil det gi denne regionen nye muligheter for fortetting og utvikling.

Tusen takk ordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**