Hallen kommer på Slora

— Det blir hall på Slora, forsikrer varaordfører Boye Bjerkholt (V) i dagens Romerikes Blad. — Og i tillegg til selve hallen, som er dobbelt så stor som det opprinnelige alternativet på Bråtejordet, får vi en etterlengtet oppgradering av et sentralt område på Strømmen, til glede for hele befolkningen, skriver han dette leserinnlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I juni vedtok kommunestyret at det skal bygges to-baners flerbrukshall på Slora. Samtidig skal det anlegges ny gangbro over elva og det omkringliggende området skal oppgraderes til park. Dette kommer i stedet for hall på Bråtejordet, men det er en løsning som til samme pris gir dobbelt så mye hallflate til glede for Skedsmo befolkning.

Dette er et ledd i en offensiv satsing på idretten som kommunestyret har gjennomført de siste årene. Løsningene har av og til blitt annerledes enn vi først hadde tenkt oss, fordi en trang kommuneøkonomi gjør at vi må få mest mulig ut av hver krone. Den nye Tærudhallen ble forsinket mens vi jobbet med å finne kostnadseffektive løsninger, men i januar åpnet det to nye hallflater på Skedsmokorset. I Lillestrøm kommer det denne høsten en ny hall ved Skedsmo videregående skole. Og på Strømmen starter snart arbeidet med å berede grunnen for en to-baners hall på Slora. Den kommer i stedet for en hall på Bråtejordet, men den er altså dobbelt så stor og gir mye mer idrettsaktivitet for pengene. Hallen skal stå ferdig innen utgangen av 2014 og da vil kommunen ha ti hallflater, dobbelt så mye som ved inngangen til 2012. Det er intet mindre enn en storstilt satsing på idrett, folkehelse og frivillig aktivitet!

Det forutsetter selvsagt at det løpet som er lagt for Slorahallen følges, og at hallen faktisk bygges. Den 29. august vedtok imidlertid formannskapet, med stemmene fra Høyre, Frp og KrF, å stoppe planene på Slora, og i stedet igangsette en ny prosess ved Strømmen stadion. Dette er de samme partiene som i juni ønsket en dyr og dårlig løsning på Bråtejordet med kun én hallflate, og som nå skaper ny usikkerhet ved å bringe frem et tredje alternativ langt på overtid. Dette skaper tvil om det i det hele tatt kommer en ny hall på Strømmen i nær fremtid. Det er en tvil som ingen er tjent med, og som kommunestyret bør feie til side når det møtes den 12. september.

Vedtaket i juni om å bygge hall på Slora ble fattet med knappest mulig flertall (V, Sp, SV, Ap), men det flertallet står likevel fast på at det er Slora-løsningen som er den beste både med tanke på kostnadsbildet, regulering, adkomst, eierforhold og fremdrift. Og i tillegg til selve hallen, som er dobbelt så stor som det opprinnelige alternativet på Bråtejordet, får vi en etterlengtet oppgradering av et sentralt område på Strømmen. Utviklingen av Sloraområdet vil være til glede for hele befolkningen, både de som vil bedrive aktiviteter på innsiden av hallen så vel som de som vil oppholde seg utenfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**