Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i Bergen Venstre avholdes tirsdag 25. september kl. 17:30 i rådhuskantinen. Saker på dagsorden er valg til nominasjonsmøteutsendinger og valg av ny internrevisor og ny 1. nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Som varslet i brev og e-post er det i henhold til vedtektene for Bergen Venstre § 7 kalt inn til ekstraordinært årsmøte i Bergen Venstre.


Bakgrunn for ekstraordinært årsmøte

Nominasjonsmøtet for Hordaland Venstre er flyttet til 3. november 2012, og lokallagene må som følge av dette avholde ekstraordinære årsmøter for å velge delegater.

Som følge av at 1. nestleder Erlend Sand trekker seg må det foretas suppleringsvalg for vervene han innehar.

Anders Skoglund er blitt leder av Årstad Venstre og må derfor tre ut av vervet som internrevisor fordi han nå møter i hovedstyret.

Dato: Tirsdag 25. september
Tid: kl. 17.30
Sted: Rådhuset, kantinen i 1, etg.

Saksliste:
1. VALG
– Valg av 33 utsendinger og varamedlemmer til nominasjonsmøte 3. november 2012
– Valg av ny 1. nestleder
– Valg av ny leder for red.nemnd. for politiske uttalelser
– Valg av ny internrevisor

2. Politiske uttalelser

Før behandling av årsmøtesakene vil det bli holdt en politisk innledning. Fullstendig saksliste blir lagt ut på Bergen Venstres nettside. https://www.venstre.no/hordaland/bergen

Frist for innsending av forslag til politiske uttalelser er satt til tirsdag 18. september.
Forslag sendes til [email protected]

Valgkomiteens innstilling vil også bli offentliggjort samme dag på Bergens Venstres nettsider.

Alle kommentarer, forslag og spørsmål kan rettes til [email protected]

Følg også med på http://www.facebook.com/bergenvenstre

MERK: For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha betalt kontingent for 2012.

Nominasjonsmøtet skal avholdes lørdag 3. november på Hotell Scandic Bergen Airport, Kokstad.

Hjertelig velkommen.
Vennlig hilsen

Grete Line Simonsen
leder, Bergen Venstre

Vedlegg:
Innkalling
Program
Dagsorden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**