Bedre rådgivningstjeneste i kampen mot frafall

– Det er helt åpenbart at vi må satse kraftig på rådgivningstjenesten som en del av vår innsats for å bekjempe frafallet. Derfor bør vi snarest få på plass en egen utdanning for rådgivere, og en mye mer offensiv videreutdanningspolitikk for lærere som allerede er i skolen, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Skei Grande viser til Elevundersøkelsen 2012 som forteller at halvparten av norske skoleelever aldri har fått yrkesveiledning. Ifølge elevene selv fører dette til flere feilvalg og at flere dropper ut av skolen. Mange rådgivere har rett og slett ikke tid nok til å følge opp elevene.

 - Jeg mener det er behov for en egen utdanning for rådgivere, sier Skei Grande.

– Jeg mener det er behov for en egen utdanning for rådgivere, sier Skei Grande.
Foto: Microsoft

Egen utdanning for rådgivere
– Dette er simpelthen ikke godt nok. Verdien av god rådgivning kan ikke undervurderes, fremholder Skei Grande.
– Jeg mener at det bør etableres en egen utdanning i karriereveiledning for rådgivere i skolen, og at vi må sørge for at flere lærere får videreutdanning. Dette vil være viktige bidrag i kampen mot frafallet, sier Skei Grande.

Fortsatt stor frafallsutfordring
Norge har — til tross for flere tiltak som det er bred politisk enighet om — ikke klart å løse frafallsproblemet i skolen. Av 25 OECD-land ligger Norge helt nede på en 22. plass i en undersøkelse som viser hvor stor andel av elevene som fullfører på normert tid.

– Frafallsutfordringen har vært jevnlig vært løftet i Stortinget de siste årene, og i sum har det allerede blitt satt i verk flere viktige tiltak for å redusere frafallet. Det er imidlertid fortsatt behov for å styrke denne innsatsen. Det er bred politisk enighet om at man må møte utfordringene knyttet til frafall med målrettede og offensive tiltak av sammensatt art, og Venstre har derfor invitert til en felles dugnad i kampen mot frafallet. Vi trenger en helhetlig satsing, understreker Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**