– SV svikter de svakeste i skolen

– Allerede i dag er det 9.000 ufaglærte i skolen, og beregninger viser at vi i 2020 vil mangle 11.000 lærere. SV begynner i feil ende når de nå skal pålegge lærerne å drive leksehjelp for samtlige skoletrinn. Dermed svikter de også de svakeste i skolen. Det sier Guri Melby, leder i Venstres programkomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trine Skei Grande om skole og integrering på TV2

Foto: TV2

SVs landsstyre har i dag vedtatt at leksehjelpen, som hittil har vært lovfestet for elever på 1.-4. trinn, nå skal omfatte hele grunnskolen. Venstres programkomité går inn for å avskaffe hele den lovfestede leksehjelpen og heller gi skolene frihet til å utforme tilbudet slik de ønsker, slik at det treffer de elevene som trenger det mest.

– Midlene som brukes på denne ordningen må overføres til frie ordninger, slik at de som møter elevene hver dag kan avgjøre hvordan de best kan brukes, sier Melby, som til daglig jobber ved lærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus.

 Guri Melby

Guri Melby
Foto: Helene Skulstad

En evaluering NOVA gjennomførte tidligere i år viser at leksehjelpen så langt bare øker de sosiale forskjellene, fordi hjelpen ikke når dem som trenger det mest. I stedet blir de flinke elevene flinkere, mens de som har behov for hjelp ikke får det tilbudet de har behov for, ettersom skolen generelt lider under knapphet på pedagogisk kompetanse.

– For å nå de svakeste i skolen trenger vi målrettede tiltak, ikke lovfestede, universelle ordninger som smører hjelpen tynt ut over alle, sier Melby. – Derfor må vi frigjøre midlene slik at de som er nærmest elevene kan sørge for at de får den støtten de trenger.

NOVA-rapporten kan leses her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**