Skolestrukturdebatten ønskes velkommen!

Venstre er svært godt fornøyd med at vi har fått en uavhengig rapport som nå kartlegger hver enkelt skole som vi har ansvaret for og som belyser forbedringspotensialet innenfor hver enkelt skolekrets. For oss handler dette først og fremst ikke om antallet kroner vi kan spare, men antallet kroner vi kan bruke mer effektivt og målrettet i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sør-Varanger Venstre gikk til valg på å få en ny evaluering av skolestrukturen og skolebyggene i vår kommune. Dette fordi vi stiller store krav både til oss selv som aktiv skoleeier og til den kunnskapen som vi tilbyr elevene våre. Det er verdt å merke seg at for Venstre var denne prosessen ønsket lenge før meldingene om en omstilling av kommuneøkonomien kom.

Politikk handler om å prioritere. Som politikere mener vi at det er ansvarsfraskrivelse verken å vurdere skolestruktur, barnehagestruktur, helse- og omsorgsstruktur eller andre velferdsstrukturer som berører hele kommunen og alle innbyggerne. Dessverre er det ofte slik at vi ikke alltid kan finne de rammene som må til for å sikre et godt tilbud og innhold til alle nærmiljøene våre, dersom vi skal unngå store forskjeller mellom dem. I dette tilfellet A og B skoler. En opprettholdelse av status quo er i verste fall distriktsfiendtlig — for ingen ønsker vel å bo innenfor en krets med det dårligste skoletilbudet? Venstre vil derfor bruke høsten på å gå igjennom rapporten og ønsker å kjøre en åpen prosess som skal gjøres i samarbeid med bl.a. skoler, elever og foresatte, utvalg for levekår og andre partier.

Venstre har nå startet prosessen med å gå igjennom rapporten og førsteinntrykket er at vi ligger nærmere en løsning som peker mot en samlokalisering av ungdomsskoleelevene til forholdsvis Kirkenes, Pasvik og Bugøynes. Dette først og fremst fordi vi vil styrke kompetansemiljøet, arealløsningene og elevenes arbeidsmiljø. Vi er derfor på offensiven i forhold til å styrke læringsmiljøet på ungdomsskolene. Venstre vurderer det slik at vi har et særlig ansvar i forhold til å forberede elevene på utfordringene som mange av dem vil møte siden i den videregående skolen.

Venstre har også vurdert det slik at barne- og mellomtrinnet på Bjørnevatn skole må få et bedre skolebygg enn det de har i dag. Vi har som parti ikke troen på at et oppussingsprosjekt ved skolen vil være en god løsning på sikt. Vi mener å gå for en samlokaliseringsløsning for barnetrinnene i området mellom Bjørnevatn, Sandnes, Hesseng og Kirkenes gir gode muligheter for å videreutvikle kvaliteten på skolene som vi velger å satse på her. Innenfor disse alternativene har vi utelukket at Bjørnevatn som skolebygg og tomt er egnet som lokalisering innenfor denne skolestrategien.

Venstre har avslutningsvis ikke utelukket at konsekvensene ved et forslag om samlokalisering av ungdomsskoletilbudet, vil kunne medføre også strukturendringer for de minste barneskolene. Dette gjelder skolene på Jakobsnes, Jarfjord, Neiden og Skogfoss. Her vil vi legge til grunn elevtall, lærertetthet, reisetid og sårbarhet for de minste. Her komme vi til å vurdere nøye hvilke skoler som også har størst potensielle muligheter for fremtidig utvikling og positiv fremtidstro.

Vi ser derfor frem til å jobbe mer med rapporten og engasjementet fra politikerne og innbyggerne. Vi vil poengtere at rapporten ikke låser oss fast til løsningene eller alternativene som Norconsult foreslår.

– Stian Celius, leder Sør-Varanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**