Vi trenger flere gründere

En internasjonal undersøkelse av entreprenørskap, Global Entrepreneurship Monitor, viser at antall unge gründere i Norge har gått kraftig ned siden 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


NRK meldte torsdag at mens det for tre år siden var over 11 prosent av dem som er i alderen 25 til 34 år som enten var i ferd med å starte sin egen bedrift, eller nettopp hadde vært med på å starte en bedrift, er tallet redusert til 8,1 prosent i dag. For aldersgruppen 18 til 24 år har nedgangen vært like bratt. Mens det i 2009 var nesten 9 prosent som drev gründervirksomhet, har dagens tall falt til 4,9 prosent.

Terje Breivik

Terje Breivik
Foto: Jan Kløvstad

– Det er en vært urovekkende og skremmende utvikling og kan skyldes at det offentlige virkemiddelapparatet for gründere generelt og for unge gründere spesielt, er for dårlig. Velferdsstaten vår er i stor grad er avhengig av større konkurransekraft, nyskapende gründere og vekstbedrifter. Da må vi legge forholdene til rette for mer nyskaping, mer verdiskapning og flere gründere, sier nestleder i Venstre Terje Breivik.

– Studenter som velger å starte for seg selv innen 7 år etter endt utdannelse må gis rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år. Slik stimulerer vi flere unge til å starte for seg selv. Vi må dessuten utvide stipendordninger for dem som ønsker å etablere studentbedrifter, sier Breivik.

Tilgang på risikovillig kapital
Vi må dessuten i langt større grad bruke skattesystemet for å fremme flere småbedrifter. Venstre vil redusere skatten på arbeid gjennom å øke bunnfradraget og sikre bedre tilgang på risikovillig kapital gjennom skattestimulans til såkalte "Business Angels", en ordning med skattelette til privatpersoner eller bedrifter som går inn i gründerbedrifter i oppstartfasen med både sin kapital og sin kunnskap om forretningsdrift, sier Breivik

– Generelt handler det også om å sikre bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere gjennom det offentlige virkemiddelapparatet og gjennom skattestimulans for private investorer. Venstre vil etablere en såkalt KapitalFunn-ordning, hvor det gis skattefradrag for private investeringer i oppstart- og tidlig fase av nye virksomheter, sier Breivik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**