– Setter hensynet til reglene foran hensynet til barna

– Å la ett år gamle Camilla få bli et drøyt halvår ekstra utgjør knapt noen trussel mot de såkalte “innvandringsregulerende hensynene”, sier Guri Melby til Dagsavisen i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Guri Melby.

Guri Melby.
Foto: Helene Skulstad

– Saken om ett år gamle Camilla Mbengwa viser at regjeringen nok en gang setter hensynet til regelverket foran grunnleggende hensyn til barns beste, sier Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre. – Vi trenger et asylregelverk som åpner for skjønn, og som ikke er bundet til regjeringens overordnete mål om å være tøffest mulig i asylpolitikken.

Dagsavisen 20.09.12

Dagsavisen 20.09.12

Dagsavisen skrev før helga om ett år gamle Camilla Mbengwa som er født i Norge av en mor som er au pair. Nå vil norske myndigheter sende Camilla til morens hjemland Tanzania, mens moren får bli.

– Å skille et ett år gammelt barn fra sin mor er blant de mest hårreisende eksemplene på dagens firkantede regelverk, sier Guri Melby. Camillas mor har bedt om at datteren får blir værende sammen med henne til hennes egen arbeidstillatelse utløper 1. august neste år, men har fått avslag. Derfor må Camilla sendes hjem til sin sytti år gamle bestemor i Tanzania.

– Å la Camilla få bli et drøyt halvår ekstra utgjør knapt noen trussel mot de såkalte “innvandringsregulerende hensynene”, sier Melby. – Camilla-saken har blitt nok et eksempel på regjeringen er mer opptatt av å stå opp for reglene enn å stå opp for folk som bor i Norge. Verken Camilla eller moren har gjort noe galt. Derfor må Camilla få bli inntil morens arbeidsvisum utløper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**