Venstre vil ha psykologisk lavterskeltilbud

Venstre mener tilgjengeligheten av tjenester for personer med både lettere og tyngre psykiske lidelser er for dårlig, ventelistene er for lange og det er for tilfeldig hvem som får hjelp når.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Trine Skei Grande mener vi trenger nytenking innen psyksisk helse, og vil ha flere lavterskeltilbud. Psykologer er primærhelsetjeneste.

Trine Skei Grande mener vi trenger nytenking innen psyksisk helse, og vil ha flere lavterskeltilbud. Psykologer er primærhelsetjeneste.
Foto: Tormod Rossavik

– Vi trenger en nytenkning innenfor psykisk helse, sier Trine Skei Grande.

-Målet må være lavterskeltilbud i kommunene hvor det er mulig å få rask hjelp uten henvisning, sier Grande.

Kø for behandling
Tirsdag kunne TV 2 fortelle at nesten 13.000 personer står i kø for psykisk hjelp her i landet. Samtidig er det registrert 1400 brudd på behandlingsgarantier.

— Hadde vi hatt psykologer i samme tjeneste som vi i dag har leger, ville vi fått en mye mer stabilitet for de som opplever psykiske problemer. Køen gjør at små psykiske problemer blir store, alvorlig, og livstruende, sier Grande til TV 2.

Les hele saken her.

Psykisk helsetilbud en primærhelsetjeneste
Venstre mener at tilgangen til et psykisk helsetilbud må bli en like selvfølgelig del av primærhelsetjenesten som allmennlegetjenesten, helsesøster- og fysioterapitjenesten.

Venstre vil derfor at hovedsatsingen innen psykisk helse må skje i primærhelsetjenesten.

– Både forebygging, behandling og rehabilitering bør i hovedsak skjer på kommunalt nivå og på de distriktspsykiatriske sentrene (DPS), sier Venstre-lederen.

– Opptrappingsplanen for psykisk helse fra 1999 til 2008 var en viktig reform for å gi mennesker med psykiske lidelser bedre livskvalitet, men det er dessverre en rekke eksempler som viser at det fortsatt er en jobb å gjøre. Venstre vil derfor videreføre opptrappingsplanen, sier Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**