– Gi folkevalgte vigselsrett

– Bystyrerepresentanter og andre folkevalgte bør få vigselsrett, sier Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre. Hun er lei av at det bare er dommere som kan utføre sivile vielser, og mener en utvidet vigselsrett vil gjøre det enklere for folk å få det bryllupet de ønsker seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Guri Melby.

Guri Melby.

Melby er leder i Venstres programkomité, som ønsker at vigselsretten skal forbeholdes de offentlige myndighetene og ikke gis til tros- og livssynssamfunn, som i dag. Tros- og livssynssamfunn velger så om, hvordan og hvor de måtte ønske ulike former for velsignelse eller markering. Men dersom det offentlige skal få monopol på vielser, må også det offentlige vise mer fleksibilitet i hvor og når de kan stille opp, sier Melby i Aften i dag.

– I enkelte andre land, blant annet Danmark, gis vigselsretten til ordføreren, som igjen kan delegere til sine kommunestyremedlemmer, sier Melby, som tidligere har vært bystyremedlem i Trondheim. – En slik modell kan fungere godt også i Norge.

Aften 27.09.12

Foto: Aftenposten

Melby og Venstre mener en borgerlig ekteskapsinngåelse er nødvendig for å tydeliggjøre at det er sivil lovgivning og ikke en teologisk forståelse som regulerer ekteskap. Dagens ordning hvor vigselsretten utøves av tros- og livssynssamfunnene kan reise tvil om staten dermed legitimerer diskriminering av for eksempel homofile eller kvinner.

– En fleksibel, borgerlig vigselsordning vil klargjøre skillet mellom religion og juss, sikre likestilling uavhengig av seksuell legning, og redusere byråkratiet som i dag må godkjenne vigslere, sier Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**