– Uaktuelt å svekke asylsøkeres rettssikkerhet

– Det er bra at også Frp ønsker å korte ned på behandlingstiden i asylsaker. Men det må være uaktuelt for et borgerlig parti å svekke enkeltmenneskers rettssikkerhet ved i praksis å avlyse ankeadgangen, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande.
Foto: Helene Z Skulstad

Per Sandberg, leder i Frps programkomité, sier til VG Nett i dag at asylsøkere som får avslag på søknaden bør kastes ut av landet umiddelbart, uavhengig av om de anker eller ikke. Det er uaktuelt, sier Skei Grande. I stedet bør integreringen av asylsøkere begynne i det øyeblikket de kommer til Norge.

– Saksbehandlingstiden må ned, og vi trenger konkrete tiltak for å fremme identitetsavklaringer og gjøre hele asylprosessen langt mer effektiv enn i dag, sier Skei Grande, som mener saksbehandlingstiden må ned til maksimalt tre måneder.

– Men uansett hvor effektiv saksbehandlingen blir, kommer en del mennesker til å tilbringe tid i mottak. Derfor må mottakene drives ut fra prinsippet om «integrering fra første dag» der asylsøkerne gis mulighet for å jobbe, lære språk og å bli en del av lokalsamfunnet, sier hun.

Rettssikkerheten til asylsøkerne må bedres, ikke svekkes, mener Skei Grande. – Da kan vi ikke rokke ved adgangen til å anke en avgjørelse som for mange vil oppfattes som livsviktig, sier hun. – Og norske myndigheter har heller ingen angrefrist dersom de sender uskyldige asylsøkere hjem til forfølgelse uten en skikkelig behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**