Svært gledelig med sykkelstrategi for Vestfold

-Det er svært gledelig at vi når får lagt grunnlaget for fylkets sykkelstrategi, sa utvalgsleder for samferdsel, areal og miljø Kåre Pettersen (V) da fylkestinget sist torsdag hadde saken til behandling. Vestfold ønsker jo å framstå som GSK (gang, sykkel og kollektiv)-fylket og da må grunnsteinen på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Sykkelvei - skilt

Både gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP) og forslaget til NTP for 2014-23 fokuserer nettopp på at en vesentlig del av veksten i trafikken må tas i form av økt sykkelbruk i tillegg til kollektivsatsing og flere gående.

Målet for sykkelbruk i 2023 er 10 %. Uten sammenligning for øvrig: Danmark har i dag 16 % og flere av hovedutvalget (HSAM) har ved selvsyn fått erfare hvordan det tilrettelegges for sykkel i vårt naboland i sør, sa Kåre Pettersen videre i sitt innlegg.

Når vi i tillegg vet hva økt sykkelbruk har å si for folkehelsen, mangler det ikke på gode argumenter for å øke andelen syklister.

-Med dette dokumentet har vi også fått identifisert flere av de store utfordringene som må finne sin løsning, fortsatte Pettersen og pekte på to konkrete innsatsområder som:
a) tilrettelegging av helhetlige systemløsninger for sykling i by
b) sammenhengende sykkelveiløsninger

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

-Det arbeidet vi nå har startet med vår sykkelstrategi er sammen med RPBA (regional plan for bærekraftig arealutvikling) og fylkets fokus på en styrket kollektivtrafikk, alle viktige byggeklosser i arbeidet med å få Vestfoldbyen inn i den statlige bypakkeløsningen (belønningsordningen),

I forslaget til ny NTP er Vestfoldbyen for første gang nevnt so et geografisk område som har en befolkning og befolkningsvekst som krever tiltak for mer miljøvennlig transport, på lik linje med byområder som allerede er med i belønningsordningen.

-Derfor er fokuset på økt sykkelbruk og en strategi for å nå dette, viktig for framtidas transportløsninger for Vestfold, avsluttet Kåre Pettersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**