Trolleybussen – en løsning for fremtiden

Trolleybussen må være del av et utslippsfritt stamlinjebussnett i Bergen, skriver Alf Helge Greaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


BA skriver 24.09 om trolleybussen og hva jeg har uttalt gjennom meldinger på det sosiale nettmediumet Twitter. Siden Twitter er basert på korte ytringer vil jeg følge opp denne viktige saken med litt flere setninger.

Valg av transportløsninger for fremtidens kollektivby må handle om hvordan forskellige transportløsninger kan planlegges slik at de utfyller hverandre. Det trengs, hvis vi skal løse klimautfordringene og trafikkproblemene i Bergensregionen. I Europa satses det blant annet på moderne trolleybusser. Bybanen skal ikke, og kommer aldri til å gå, overalt, men vil ha en ekstremt viktig rolle som en av de kollektive hovedpulsårene for hele Bergensregionen. Trolleybussen kan fungere utmerket som en del av et utslippsfritt stamlinjebussnett, med hyppige avganger, i områder der Bybanen ikke skal gå.

Venstre mener at å bruke biogass fremfor dagens naturgass (CNG) er en god utnyttelse av gassinfrastrukturen for busser som er allerede er bygget. I stedet for å si som enkelte politikere – at biogass kan erstatte trolley – bør man heller si at trolleybusser "frigjør" biogassbusser, som kan benyttes andre steder. Med den sterke befolkningsveksten i regionen, Bergens store utbyggingsplaner og de ambisiøse kollektivplanene vi har for fylket, så kommer det i fremtiden ikke til å mangle strekninger vi kan og må bruke biogassbusser på.

Fylkespolitikerne har allerede fått gode fagrapporter på bordet som er i trolleybussens favør, blant annet fra Civitas i 2010, som peker på god energiutnyttelse og lang levetid. Rapporten viser også at diesel kommer til å bli dyrere og dyrere på verdensmarkdet de neste årene, og i fjor ble mye av Tides overskudd redusert nettopp på grunn av økte dieselpriser. Dette er betydelige driftsutgifter fylkespolitikerne må sammenligne med alternativer, som i dette tilfellet kan være strøm. Lønnsomhet, i et samfunnsøkonomisk perspektiv, må også inkludere ting som vanligvis ikke får en pengeverdi som støy og lokale eksosutslipp. Trollyen er overlegen på dette, muligens også bybanen på støy.

Ville Bybanen ha vært lønnsom hvis den bare ble bygget mellom sentrum og Fantoft Studentby? Nei, og slik er det med trolleybussen også. For å utnytte stordriftsfordelene og gjøre trollyen mer lønnsom har det blitt påpekt i fagrapporter at nettet bør utvides. Dette har jeg tidligere blogget om på Origo, og pekt på at både Fyllingsdalen og Sædalen er aktuelle områder å bygge ut linjenettet til. En sløyfe om Nøstet, over Puddefjordsbroen og utover Laksevågneset er også en trasé som kan vurderes etter mitt syn.

Alt dette blir nå en del av debatten utover året og både velforeninger og enkeltpersoner har begynt å engasjere seg. I fylket jobbes det nå både en regional transportplan og kollekivstrategiplan for å sette ting i en bedre sammenheng. Venstre har definitivt et ord med i laget siden vi sitter i et budsjettsamarbeid i fylkestinget med Høyre og FrP, hvor vi samarbeider godt i en rekke andre saker også. Det gir Venstre et godt utgangspunkt for å få flertallet med oss, men ikke alle politikere har latt seg overbevise ennå. Derfor er Venstre glade for en saklig og faktaorientert debatt fremover og etter mitt syn vil det være synd å ikke satse videre på verdens reneste busskonsept.

Alf Helge Greaker, nestleder i samferdselsutvalget, Hordaland fylkesting

Dette innlegget stod på trykk i Bergensavisen 29. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**