Øk tollgrensen til 1000kr!

Helt siden 1975 har tollgrensen på varer bestilt fra utlandet stått uforandret på 200 kroner. Venstre mener det nå er på tide at tollgrensen heves til minst 1000 kroner. Det er norske forbrukere som er den tapende parten med den gjeldende tollgrensen. Den lave tollgrensen ødelegger for at norske forbrukere får ta skikkelig del i netthandelen og det internasjonale markedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sedler

Foto: Venstre

Netthandelen har vært i jevn vekst i mange år og utgjør i dag hoveddelen av forbrukeres kjøp av varer fra utlandet. Mye av netthandelen fra utenlandske nettbutikker begrenses i dag av tollgrensen som er altfor lav. Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har tidligere konkludert med at tollgrensen må økes uten at dette har blitt gjort. Dagens regelverk medfører blant annet at pakker sendes hver for seg for ikke å komme over 200 kroner i verdi. En heving av tollgrensen vil medføre en vesentlig forenkling for forbrukere som handler varer på nett.

Det er et vesentlig poeng når tall fra SSB viser oss prisnivået i samfunnet har steget omtrent 410 prosent siden 1975. Dersom tollgrensen hadde vært justert i tråd med prisstigningen ville grensen i dag vært på over 1000 kroner. Tollgrensen må justeres for å reflektere dagens utvikling i prisnivå. Derfor ønsker Venstre at tollgrensen økes til minimum 1000 kroner.

Toll- og momsgrenser på import fra utlandet er en del av det norske avgiftssystemet og for å beskytte norsk industri. Det finnes argumenter for å beholde en viss tollgrense, men ikke på det nivået som den er nå. Den altfor lave tollgrensen fører til et unaturlig konkurransevern for norske bedrifter.

I 2005 laget Forbrukerrådet en rapport der de anbefalte regjeringen å gå inn for en heving av tollgrensen. I rapporten påpekte de blant annet på at den lave tollgrensen er et hinder for et effektivt marked, og at norske bedrifter må være innstilte på å møte konkurranse i et stadig mer internasjonalt marked.

Venstre foreslo senest i juni 2012 i sitt forslag til revidert budsjett at tollgrensen måtte økes til 1000 kroner. Forslaget fikk kun støtte av Høyre og Frp, men Venstre vil fortsette å kjempe for en heving. Etter valget i 2013 håper vi det finnes flertall i Stortinget for å få til en slik nødvendig og forbrukervennlig heving.

Arne Ivar Mikalsen

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto

-En slik heving vil være svært gunstig for mange av Nordlands innbyggere som bor langt unna nærmeste butikk sier Arne Ivar Mikalsen, Stortingskandidat for Nordland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**