Trontalen: – Regjeringen mangler visjoner

Ingenting nytt fra regjeringen i trontalen. — Trontalen bekrefter at vi ikke skal ha forventninger til ny politikk fra regjeringen det neste året, og viser en regjering som har mistet visjoner for oppgaven sin, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Gjentar lovnader om nye meldinger
– Regjeringen varsler igjen mange stortingsmeldinger, og årets tale føyer seg dermed inn i rekken av trontaler de siste syv årene. Mange stortingsmeldinger er imidlertid ingen garanti for at det skjer endringer, påpeker Skei Grande.

– Når meldingene først kommer er de så godt som blottet for politikk. Vi kan vente oss rene byråkratiske, men gode, drøftingsoppgaver — og det i en tid når Norge behøver politisk lederskap og en ny kurs på viktige områder for fremtiden, sier Skei Grande.

– Det varsles for eksempel en melding om grunnopplæringen. En slik drøftingsoppgave er ikke det vi trenger nå. Regjeringen burde heller konsentrere seg om å sikre mange nok gode lærere i norsk skole gjennom å i innføre femåring lærerutdanning for fremtidens lærere, samt innføre en rett og plikt til videreutdanning for dagens lærere, fremhever Skei Grande.

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

Frihet og åpenhet
Venstres leder er glad for at trontalen trekker frem hvor viktig det er at folk har frihet, og behovet for åpenhet i samfunnet.

– I Norge har de fleste frihet til å skape et godt liv, men det er fortsatt en gruppe som ikke har denne friheten. Det er barna som vokser opp med omsorgssvikt, fattigdom og usikkerhet om sin fremtid. Her er det en stor jobb å gjøre og dessverre varsles det ikke tiltak som kan bøte på dette i årets trontale, sier Skei Grande.

– Behovet for åpenhet som uttrykkes i trontalen blir ytterligere aktualisert når vi gjennom dagens oppslag i media ser hvordan offentlighetsloven praktiseres i departementer og direktorater. Det er behov for en speilvending av praktiseringen av offentlighetsloven, og dermed sette ordene om mer demokrati og åpenhet ut i praksis, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**