– Dyrevernere må kaste Senterpartiet ut av regjering

– For dyrevernere blir det viktig å kaste Senterpartiet ut av regjeringskontorene ved neste valg, sier Guri Melby, leder i Venstres programkomité. I dag ble det kjent at landbruksministeren stanser et mulig forbud mot ville dyr i sirkus. – Dette er ikke første gang Senterpartiet setter sine egne særinteresser høyere enn fagkunnskap, sier Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Guri Melby.

Guri Melby.
Foto: Anne Solsvik

Guri Melby leder Venstres programkomité, som i sitt førsteutkast går inn for å forby bruken av ville dyr på sirkus. Allerede i 2002 åpnet daværende landbruksminister Lars Sponheim for å forby sirkuselefanter, men Stoltenberg-regjeringen har trenert saken.

Nå er Mattilsynet og annen faglig ekspertise enige om at sirkuselefantenes dyrevelferd ikke er godt nok ivaretatt. Det er ikke godt nok for landbruksministeren, som har beordret Mattilsynet til å komme med en ny anbefaling.

– Dette minner om pelsdyrdebatten, der Senterpartiet så langt har klart å tvinge gjennom en fortsatt drift av norske pelsdyrfarmer selv om det er flertall både i regjeringen og i Stortinget for det motsatte, sier Melby. Sponheims landbruksmelding fra 2002 ga pelsdyrnæringen ti år på å forbedre forholdene, men lite har skjedd. Venstre går derfor inn for å avvikle norsk pelsdyrnæring.

– Det er åpenbart at Arbeiderpartiet gir Senterpartiet fritt spillerom i dyrevernpolitikken, sier Melby. – Hestehandelen internt i regjeringen gir makten til mindretallets særinteresser. Det skader demokratiet og øker politikerforakten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**