Haram Venstre – et lokallag i sterk vekst

I løpet av de siste tre månedene har Haram Venstre hatt en medlemsvekst på 20% og ikke minst market seg sterkt i både media og i kommunestyret. Her kommer en liten oppsummering fra leder i Haram Venstre, Ole Johan Høyberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kjære Venstremedlemmer og Venstresympatisører!

Ole J. Høyberg

Ole J. Høyberg
Foto: Haram Venstre

Det var en ren tilfeldighet at jeg kom inn i politikken og at jeg kom på førsteplass på Haram Venstre-listen. Vi slet med å få stilt liste i fjor, men nå er lokallaget vårt i ferd med å vokse seg stort. Gamle medlemmer bestemmer seg for å reengasjere seg, og nye kommer til. Det varmer er gammel leder!

Som dere kanskje har lagt merke til, så har vi bestemt oss for å ble mer synlige. Vi sender inn leserinnlegg til avisene og fronter saker redaksjonelt for å vise hva vi står for og hvem vi er. Foreløpig har vi fått gode oppslag både på nytt legekontor i Brattvåg, ny kulturhall i Søvika, skolestrukturen i Vatne/Tennfjord og kommunesammenslåing, mens vi i ukene fremover skal sette fokus på kommunebudsjett, samhandlingsreform og PPT-tjenesten i Haram-skolen.

Man kan trygt si at det er mye å ta tak i Haram kommune , og vi skal være det partiet som går foran og tar de vanskelige diskusjonene. Har du noe som bør komme opp og frem så er det bare å ta kontakt slik at vi får satt lyset på sakene som opptar deg og ditt nærmiljø.

Ved valget i fjor fikk vi 3,7% av stemmene, og siden det ble færre representanter totalt i kommunestyret gikk vi ned fra to til en representant. Jeg er vår representant i kommunestyret, med Kristian Stråmyr som første vara. I tillegg er jeg, etter avtale med Høyre, deres første vara til formannskapet.

Venstres beste valg etter krigen var i 1967 med 17,2%, og det er et slikt resultat vi nå setter som mål. Det blir helt sikkert tøft å klare dette allerede i 2015, men over 10% og dermed minimum fire representanter skal vi oppnå.

Jeg må til slutt få takke alle medlemmer som bidrar. Det blir enklere og enklere å være leder når flere og flere engasjerer seg. Jeg vil spesielt nevne at vi har fått Christian Holstad Lilleng som nytt medlem i laget. Han har erfaring som lokallagsleder i Råde Venstre og som politisk nestleder i Østfold Venstre. I tillegg har han sittet i formannskapet og kommunestyret i hjembygda Råde. Som dere antakelig har merket, så bidrar han sterkt til at organisasjonsarbeidet i lokallaget vårt har kommet i gang igjen.

Vi har satt som mål å øke medlemsantallet med 50% 2012. Kjenner du noen som er kan tenke seg å engasjere seg i partiet så få de med!

Ole Johan Høyberg
Leder Haram Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**