Skuffet over nei til kompetanseløft for ufaglærte i skolen

Tirsdag ble Venstres forslag om å innføre et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte skolen som mangler undervisningskompetanse debattert i Stortinget. – Jeg er svært skuffet over at regjeringspartiene sier nei til å prioritere å gi 9000 tilsatte i norsk skole formell kompetanse. Norske elever fortjener lærere som har fullgod undervisningskompetanse — intet mindre, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 - Norske elever fortjener lærere med fullgod undervisningskompetanse, mener Trine Skei Grande.

– Norske elever fortjener lærere med fullgod undervisningskompetanse, mener Trine Skei Grande.
Foto: Venstre

Tidligere i år fremmet Venstre et representantforslag i Stortinget om å innføre et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse. Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at ca. 3,6 pst. av lærerårsverkene, eller ca. 9 000 lærere i norsk grunnskole, mangler undervisningskompetanse for trinnene de underviser på.

Behov for målrettede videreutdanningsopplegg
Tilsatte som av ulike årsaker ikke er kvalifisert til å undervise på det trinnet de underviser på, fortjener oppfølging og reelle muligheter til videreutdanning for å kvalifisere seg til yrket. Denne gruppen er svært sammensatt, både når det gjelder bakgrunn og motivasjon for å arbeide i skolen. Det er derfor helt åpenbart et behov for å kartlegge disse ca. 9 000 lærernes bakgrunn og ikke minst for å lage målrettede videreutdanningsopplegg for den enkelte lærer gjennom et særskilt videreutdanningsløft, sier Skei Grande.

Krever konkrete tiltak
– Jeg kan rett og slett ikke skjønne hvorfor regjeringen ikke vil sette i gang et systematisk arbeid for å sikre at alle elever i norsk skole innen rimelig tid får undervisning av lærere som er faglig kvalifisert for dette. Dette er noe alle burde være enige om — også regjeringspartiene, sier Skei Grande.

– Å dele en slik intensjon er imidlertid ikke nok. Regjeringen burde støtte helhjertet opp om Venstres forslag i stedet for å skyve ansvaret over på skoleeier eller si at regjeringen allerede gjør nok, understreker Skei Grande.

Forslaget vedlagt protokollen
I løpet av debatten ble forslaget – som i utgangspunktet var innstilt “vedtas ikke” av regjeringspartiene – vedtatt “vedlegges protokollen”. Kort sagt innebærer dette at forslaget ikke avvises, men at det heller ikke blir gjort konkrete vedtak om gjennomføring eller videre oppfølging per nå.

– Venstre kommer til å fortsette å presse på for å til et særskilt videreutdanningsløft for ufaglærte i skolen, sier Skei Grande, som varsler at Venstre vil følge opp forslaget ytterligere i behandlingen av statsbudsjettet for 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**