Venstre uten tillit til Monica Mæland

Venstre er det eneste borgerlige partiet i Bergen som har fremmet mistillit mot byrådet. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Andersland ute 1

Foto: Mathias Fischer

Partiene Venstre, AP, SV, Rødt, MDG, Sp og Byluftlisten har fremmet et mistillitsforslag mot byrådsleder Monica Mæland fra Høyre. Mistillitsforslaget er basert på manglende oppfølging og gjennomføring av tverrpolitiske vedtak om opprusting av bergensskolene, samt at nødvendig og relevant informasjon er holdt tilbake for bystyret og byens borgere.

Forfallet i bergensskolen er velkjent. Byens aviser og andre medier har dekket saken godt. Det er en grundig diskusjon og en omfattende gjennomgang som ligger bak Venstres valg om å støtte et mistillitsforslag. Situasjonen har vært ute av kontroll i flere år, med et stadig økende etterslep på vedlikehold og stadig flere skoler som blir stengt. Monica Mæland er den øverste ansvarlige for alt som foregår i Bergen kommune. Det ansvaret har hun ikke tatt. Da kan ikke Venstre lenger ha tillit til at byrådslederen har kontroll på situasjonen.

Dette har ikke, slik Høyres parlamentariske leder Ragnhild Stolt-Nielsen mente i NRK Hordaland, noe med stortingsvalget å gjøre. Det er Venstres oppgave som opposisjonsparti å si klart og tydelig ifra når vi ser at byrådet ikke styrer Bergen på en god måte. Det er et ansvar vi tar på alvor.

Venstre avgjørende for borgerlig samarbeid
Vi er enige med byrådet i flere saker. På andre områder enn skole og miljø gjør byrådspartiene mye bra. På Stortinget er Venstre ofte enig med de øvrige opposisjonspartiene i kritikken av den rødgrønne regjeringen. Derfor er vi også tydelige på at vi vil ha en borgerlig regjering etter valget neste september. Om noe, viser denne saken hvorfor Venstre trengs i et borgerlig samarbeid.

En borgerlig regjering uten Venstre vil lide av de samme problemene som et borgerlig byråd uten Venstre: En lite ambisiøs miljøpolitikk, en manglende satsing på målrettet sosialpolitikk og ikke minst — en nedprioritering av skole, utdanning, barn og unge.

Venstre går til valg på en ny, borgerlig regjering i Norge. Om Høyres Ragnhild Stolt-Nielsen tror at det betyr at vi ikke kommer til å kritisere byrådet når vi er uenig med dem, må hun tro om igjen. Om hun tror at Venstre kommer til å legge bort vår prioritering av miljø og skole i et borgerlig samarbeid på Stortinget, kommer hun nok til å bli skuffet.

Julie Andersland
Gruppeleder for Venstre

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen tirsdag 9. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**