Venstre med spørsmål om forskning i spørretimen

I dag møtte kunnskapsministeren i spørretimen og ble møtt med spørsmål om forskningssatsningen fra Venstre. — Hva er det statsråden ser som sektoren ikke ser, spurte Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Sektorens meninger om statsbudsjettet
I statsbudsjettet for 2013 som ble lagt frem mandag skryter regjeringen av hvor mye de prioriterer til forskning. Venstre mener at skrytingen ikke møter virkeligheten de som jobber i sektoren møter hver dag.

Skei Grande siterte flere av de som jobber i sektoren. – Forskerforbundet sier at regjeringen presenterer nok et svakt budsjett for høyere utdanning og forskning. Regjeringen bryter løfter om å styrke forskningsinnsatsen. Universitets- og høgskolerådet sier at statsbudsjettet verken på kort eller lang sikt gir økt strategisk handlingsrom eller vesentlige bidrag til å styrke UH-sektorens sentrale rolle i utviklingen av Kunnskaps-Norge, refererte Skei Grande.

Forskning, universitet

Foto: Microsoft

Hun fortsatte: – Ole Petter Ottersen, som er rektor ved Universitet i Oslo, sier at hovedbildet er at dette ikke er ambisiøst nok i en tid der Norge som forskningsnasjon må løpe fortere. Eller ta NTNU-rektoren som sier at regjeringa trikser med tall — gir med den ene handa, men tar fra basisbevilgningene med den andre.

– Eller la oss ta studentene, som føler seg sveket fordi regjeringen ikke satser på heltidsstudenten, og heller ikke har oppfylt Soria Mora II, som sa at man skulle bedre studiefinansieringa for studenter med barn.

Skei Grande påpekte at i sum er dette en slakt av regjeringens budsjett på dette området som hun er helt enig i.

Trine Skei Grande

Foto: Stortinget

– Da lurer jeg på: Er dette bare fordi man var i dårlig humør da man leste dokumentet, eller hvordan i all verden har det seg sånn at statsråden ser noe annet i statsbudsjettet enn alle parter her i sektoren, om det er forskere, rektorer eller studenter? Dette skulle være en ganske kompetent gjeng til å lese statsbudsjettet.

Statsråden mente at Skei Grandes referering av uttalelser ikke var like nyanserte som de hun hadde hørt.

Hva ligger i forskningsmidlene?
Skei Grande trakk også frem hvordan forskningsinnsatsen var referert i statsbudsjettet: «ein anslått auke i FoU-innsatsen på 758 mill. kr. Auken er særlig knytt til auka kontingent til EUs rammeprogram for forsking» — og — «og at studieplasser som har blitt oppretta tidlegare år blir førde vidare.»

– Det ligger en utrolig kreativitet i å prøve å få dette opp på 1.4 mrd. kr, som regjeringa skryter av i dette dokumentet. Det er ikke penger som går til forskning i Norge. Man har regnet ut at noen av de helsekronene kanskje går til forskning, så da kan vi putte noen av de helsebevilgningene vi også har, inn i forskning. Dette er kreativt. Er det faktisk sånn at statsråden fortsatt mener at dette er en satsing på forskning, spurte Skei Grande.

Statsråden svarte med at det er denne måten vi beregner forskningsbevilgningene i statsbudsjettet på.

Referatet fra spørretimen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**