FNs jentedag: Utdanning er nøkkelen

– Hvis du er født som jente i et fattig land, har du alle odds mot deg. For å kunne bekjempe fattigdom og nå tusenårsmålene, er økt innsats mot barneekteskap og satsing på utdanning for jenter helt avgjørende, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


FNs første jentedag
11.oktober markeres FNs jentedag for aller første gang. På denne dagen, som alle andre dager i året, vil rundt 25.000 jenter verden over bli giftet bort, ofte til ektemenn som er mye eldre enn dem selv.

– Myndigheter skal investere i jenters rett til å overleve, få helsehjelp, utdanne seg og delta i beslutninger som påvirker deres liv. Jenter fortjener rettferdighet og det å investere i utdanning og beskyttelse av jenter er veien ut av fattigdom, sier Skei Grande.

Kjønnsdiskriminering er en viktig årsak til fattigdom. En av tre jenter i utviklingsland blir gift før de er 18 år. 50 % av jentene under 18 år har barn. Tradisjonen med barneekteskap er et brudd på menneskerettighetene og en alvorlig trussel mot utvikling og økonomisk vekst.

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

– Mange statsledere tolererer en praksis der jenter giftes bort i altfor ung alder, til tross for at flere land har lover som forbyr barneekteskap. Disse lederne må tørre å konfrontere denne skadelige tradisjonen, påpeker Skei Grande.

Hun fortsetter: Her er det holdninger som må endres, både hos statsledere og på grasrotnivå, og spesielt hos menn.

– Venstre mener dette er spørsmål som må løses i samarbeid mellom myndigheter, ulike samfunnsaktører og ikke minst i samarbeid med organisasjoner som jobber på grasrotnivå, avslutter Skei Grande.

Om dagens situasjon for jenter:
•I dag hindres 75 millioner barn i å gå på skolen. 5o millioner er jenter.
•I husholdninger med lav inntekt kan ikke familien overleve om ikke døtrene er hjemme og jobber, tar seg av søsken eller til og med selger sin kropp. Om jenter ikke får utdanning har de heller ingen framtid.
•Det å gi utdanning til jenter er det viktigste og mest effektivt virkemiddel for å bekjempe fattigdom og skape utvikling
•Jenter som blir tvunget til å gifte seg tidlig, mister muligheten til utdanning, noe som igjen forsterker fattigdomsspiralen.
•Dødsårsak nr 1 blant unge jenter i mange land er komplikasjoner ved svangerskap og fødsel.
•Ei 15 år gammel gravid jente har 5 ganger høyere sannsynlighet for å dø knyttet til komplikasjoner ved svangerskap og fødsel enn ei jente i 20 årene.

Kilde: UNICEF

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**