Kerak-kvoten og leveringsbetingelser

Fiskeridirektoratet går nå inn og gir Aker Seafood fiskeforbud for 3 trålere, fordi leveringsbetingelser til Mehamn, ikke er overholdt.
-Derfor vil det være naturlig at man også ser på Kerak-kvoten, og leveringsbetingelsene i Vardø, sier varaordfører Terje Soløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


-Dette er samme sak, betingelsene for Kerak-kvoten er ikke overholdt. Det kan selvsagt stilles spørsmål ved hvorvidt det er mulig å produsere fisk i Vardø. Men anlegget i Kiberg har hele tiden hatt den muligheten, med unntak av noen måneder i forhold til eierskifte på anlegget der. Fisken bør og skal derfor komme Vardøsamfunnet til gode sier varaordføreren.

Kiberg Havn

Foto: Terje Soløy

-Et annet spørsmål er hvordan vi skal ta tak i denne saken nå. Det riktige er etter mitt syn at det er staten ved Fiskeridirektoratet, som eventuelt skal gjøre rettslige forføyninger overfor rederiet. Dette fordi det er nettopp staten som har tildelt kvoten med betingelser, men vi må fremme saken, slik at det skjer noe.
-Fra Vardø sin side, må vi vurdere om det kan være mulig å rette et erstatningskrav mot rederiet for de tap, man har lidd, som følge av at fisken ikke blir levert slik, betingelsene tilsier, sier Soløy.

-Vi har ikke diskutert dette politisk enda, men det bør vi gjøre så snart som mulig. Vi har sannsynligvis dårlig tid. Dersom det blir en blå regjering til neste år, så er det fare for at det blir satt en strek over leveringsbetingelsene, og da er det for sent.
Vi kan i alle fall ikke sitte å se på dette, det vil være det samme som å akseptere at leveringsbetingelsene brytes, sier Vardøs Varaordfører Terje Soløy.

-Jeg håper på en bred politisk diskusjon i Vardø, og tror det skal være mulig å finne en tverrpolitisk god løsning, avslutter Soløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**