MEDLEMSMØTE 29.oktober 2012 kl 20:00 på rådhuset

Alle medlemmar er velkomne!

Val av utsendingar til nominasjonsmøtet i Møre og Romsdal Venstre 3. november 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Dette medlemsmøtet vert eit viktig møte.

1. Vi skal velje utsendingar til nominasjonsmøtet.

2. Uttale om Stortingsvalprogrammet- sjå programutkastet på nettsida www.venstre.no

3. Aktuelle saker i Skodje kommune: Prestegarden, Kommunal planstrategi, budsjett 2013

4. Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**