Venstre ønsker omfordeling av barnetrygd

Venstre foreslo i forrige uke å innføre inntektsgradering av barnetrygden, slik at foreldre med lav inntekt får høyere barnetrygd enn foreldre med høy inntekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Forslaget ble fremmet på Stortinget i forrige uke. Der kan vi lese at nesten halvparten av norske foreldre sparer hele eller deler av barnetrygden slik at barna kan bruke pengene når de blir voksne. Formålet med barnetrygden er å bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn, jf. lov om barnetrygd § 1. Venstre mener dette viser at mange barnefamilier ikke bruker barnetrygden til det den er ment til, rett og slett fordi de ikke har behov for den.

 Mange barn lever i fattigdom, også i Norge. Derfor bør vi blant annet omfordele barnetrygden, mener Trine Skei Grande.

Mange barn lever i fattigdom, også i Norge. Derfor bør vi blant annet omfordele barnetrygden, mener Trine Skei Grande.
Foto: sxc.hu

Bedre for de fattigste
– Å omfordele barnetrygden er et av mange grep jeg mener det er fornuftig å ta for å bedre situasjonen for de fattigste barna i Norge, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre. Hun mener fordelingseffekten av barnetrygden er for svak og at den med enkle grep kan bli sterkere.

25 forslag
– Venstre har fremmet en rekke forslag på Stortinget for å bekjempe fattigdom, men alle har blitt stemt ned av regjeringspartiene, sier Grande. Hun viser blant annet til 25 forslag Venstre fremmet da fordelingsmeldingen ble behandlet. Grande mener regjeringen har resignert på fattigdomsbekjempelse.

• Hele forslaget om barnetrygd finner dere her.

• Venstres 25 forslag fra fordelingsmeldingen finner dere her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**