Uttalelse: Stopp volden i Syria

Venstre mener at Norge må forsterke innsatsen for at volden i Syria stanses. Dersom ikke internasjonale forhandlinger og diplomatisk kontakt fører til en snarlig løsning, åpner Venstre for at det opprettes en flyforbudssone i Syria for å hindre regime-lojale styrker i å utføre luftangrep mot opprørerne og sivilbefolkningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre er dypt bekymret over at syriske myndigheter ikke viser tegn til å stoppe sin brutale krig mot egne innbyggere. Regimet står bak vilkårlige fengslinger, tortur og henrettelser. Ifølge FN er over 30.000 personer drept i konflikten så langt. Venstre vil understreke at menneskerettighetene er universelle. Både opprørere og regimelojale styrker må stanse volden mot egen befolkning. Det må stilles tydelige krav til opprørerne om en demokratisk utvikling og at menneskerettighetene respekteres.

 Venstre mener at Norge må forsterke innsatsen for at volden i Syria stanses.

Venstre mener at Norge må forsterke innsatsen for at volden i Syria stanses.
Foto: Luth

De siste ukene har man sett en ytterligere eskalering av konflikten. Den humanitære situasjonen er akutt, og dersom Assad-regimet får fortsette som i dag vil dette medføre katastrofale konsekvenser. I følge FN har mer enn en kvart million syrere har flyktet. Over 700.000 syrere kan være på flukt fra hjemlandet innen utgangen av året.

Venstre vil at Norge skal:

•Intensivere innsatsen for at vold mot Syrias sivilbefolkning stanses og en ytterligere spredning av konflikten forhindres.
•Jobbe overfor FN, berørte naboland, USA, EU og Nato for å opprette en flyforbudssone over syrisk territorium inntil volden opphører. Et FN mandat vil styrke legitimiteten til en slik flyforbudssone.
•Styrke arbeidet for å samle opposisjonen i Syria og at etniske minoriteter blir ivaretatt.
•Støtte henstillingen fra FNs menneskerettssjef til Sikkerhetsrådet om å bringe konflikten i Syria inn for Den internasjonale straffedomstolen.
•Sperre alle økonomiske transaksjoner og bankkonti som har tilknytning til Assad-lojale ledere og institusjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**