Venstre vil bevare legevakta på Årnes

NRK har denne helgen tatt opp legevaktordningen i kommunene. Venstre er tydelige på at vi ønsker å bevare legevakta på Årnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Åse Birgitte Skjærli

Åse Birgitte Skjærli

Venstre ser det som en trygghet for bygdas innbyggere å ha lokal legevakt innad i kommunen, ikke minst på nattestid. Derfor har vi vært tydelige på at vi mener at vi skal ha ei legevakt lokalisert i Nes.

– Nes Venstre har programfestet lokal legevakt i Nes, sier Åse Birgitte Skjærli på Facebook.

Da rådmannen i fjor foreslo å legge ned legevakta, støttet derfor ikke Venstre forslaget. I stedet tok vi høyde for en videreføring av dagens ordning da vi la fram vårt alternative budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**