Feiring aldershjem selges!

Et flertall i Utvalg for oppvekst og levekår bestående av Ap, SV og Venstre vedtok i kveldens møte å selge Feiring aldershjem. Inntektene skal øremerkes til bygging av omsorgsboliger sentralt i Feiring med utstrakt bruk av velferdsteknologi. Det er kommunestyret som gjør det endelige vedtaket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det forutsettes at prosjektet søker statlige evn andre midler og at byggingen blir endel av et lærings- og utviklingsprosjekter.

– Dette er et veldig spennende vedtak, som både løser en betent politisk sak og samtidig gjør det mulig for Eidsvoll å være i front på et nytt og meget viktig område, sier Venstres utvalgsmedlem Kjersti Almåsvold.

Velferdsteknologi er i en tidlig fase. Utvikling på dette området anses som helt avgjørende for å kunne tilby omsorgstjenester i tråd med befolkningens behov og ønsker.

– Hvis kommunestyret følger utvalgets flertall, stiller Eidsvoll kommune både penger og attraktive tomter til disposisjon for formålet. Dette vil også gi Eidsvoll kommune viktig teknologisk kompetanse og erfaring, i tillegg til å være en av foregangskommunene på området, avslutter Kjersti Almåsvold.

Du kan lese mer om velferdsteknologi hos SINTEF eller hos Helsedirektoratet.

Abelia-direktør Paul Chaffey har blogget om utviklingen av velferdsteknologi i Storbritannia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**