Utfordret ministeren om InterCity

Venstre Borghild Tenden benyttet muligheten i spørretimen å utfordre samferdselsministeren på InterCity. Venstre er opptatt av å få på plass prosjektorganisering og prosjektfinansiering av infrastrukturutbygging med tanke på fremdrift og kostnader.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Organisering og tempo på dagsorden
I spørretimen var nye løsninger i samferdselssektoren og konkurranseutsetting tema som gikk igjen fra opposisjonen. Venstre trakk frem at beregningene viser at det vil ta 40 år å få på plass InterCity-løsningen ved dagens tempo.

Line Henriette Holten (KrF), Nikolay Astup (H) og Borghild Tenden (V) markerte 4års-dagen for Storti

Foto: Jan Christian Kolstø

– Det er viktig å få fart på sporene som togene skal gå på. Statsråden nevnte selv intercitytriangelet, og det vil ta minst 40 år før disse strekningen er på plass med det tempoet som regjeringen nå legger opp til. Er statsråden fornøyd med den tempoplanen? Hvis ikke: Hvilke konkrete tiltak vil hun gjøre, spurte Tenden.

Les referat fra spørretimen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**