Årsmøte i Bergenhus Venstre

Du inviteres med dette til årsmøte i Bergenhus Venstre tirsdag 20. november kl. 19:00. Årsmøtet er bydelslagets høyeste organ, hvor alle Venstremedlemmer med tilhørighet til Bergenhus bydel har stemmerett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Bergenhus Venstre

Foto: VHO

Du inviteres med dette til årsmøte i Bergenhus Venstre tirsdag 20. november kl. 19:00. Årsmøtet er bydelslagets høyeste organ, hvor alle Venstremedlemmer med tilhørighet til Bergenhus bydel har stemmerett.

For å ha stemmerett må du ha betalt Venstres medlemskontingent for 2012 innen møtestart. Årsmøtet skal velge nytt styre, godkjenne årsmelding, vedta handlingsplan for 2013 og behandle innkomne forslag til politiske uttalelser.

Frist for å sende inn forslag til uttalelser settes til utgangen av tirsdag 13. november. Forslag sendes til styreleder på e-postadresse [email protected].

Her finner du en Facebook-hendelse for årsmøtet. Møtet finner sted på Venstres partikontor i andre etasje på St. Jakobs plass 9, 5008 Bergen. Send også gjerne en e-post til styreleder om at du kommer. Dersom møtet blir vesentlig bedre besøkt enn i 2011, kan det hende møtested blir endret.

Møtepapirer:

Invitasjon

Dagsorden/saksliste

Årsmelding 2011 – 2012

Utkast til handlingsplan 2012 – 2013

Politiske uttalelser

Innstilling til nytt styre 2012 – 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**