Tenk nytt om jernbane

Alle partier har åpnet for å tenke nytt rundt bygging og finansiering av jernbane. Egentlig også Arbeiderpartiet. Kun Stoltenberg stritter i mot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I en uttalelse fra landsmøtet i 2011 vedtok Arbeiderpartiet følgende i uttalelsen Miljøvennlige transportløsninger : Arbeiderpartiet vil at samferdselsprosjekter kan gjennomføres med prosjektfinansiering ved egne utbyggingsselskaper med statlig, fylkeskommunal og kommunalt eierskap, for å sikre rask og forutsigbar gjennomføring

Terje Breivik

Foto: Kåre Pettersen

– Så lenge Jens Stoltenberg ikke åpner for mer helhetlig finansiering med prosjektfinansiering av jernbane, utgjør han og regjeringen det største hinderet mot jernbanesatsing. Arbeiderpartiet er nå det eneste partiet som fortsatt går inn for klattvis finansiering og bygging av jernbane, sier nestleder i Venstre Terje Breivik til Bergensavisen/ANB.

– Viss vi skal få på plass Intercity- triangelet raskt og få ned reisetiden på Bergensbanen, må vi tenke nytt, sier Breivik.

Langsiktighet og fullfinansiering
Regjeringen gjør overhodet ingenting med det grunnleggende problemet med manglende jernbanesatsing, nemlig mangelen på langsiktighet og fullfinansiering av prosjektet fra dag 1.

– Ved å åpne for bruk av prosjektfinansiering vil det utløse en helt annen fremdrift av jernbaneutbygging og en mer effektiv bruk av offentlige midler, sier nestleder Breivik.

Tog

Foto: Microsoft

Må tenke nytt
Venstre er åpen for å tenke nytt rundt finansiering og utbygging av jernbane. Vårt forslag til en løsning er statsgaranterte obligasjoner. Dette er egentlig en modell som er i tråd med virkemidler som Einar Gerhardsen tok i bruk for å bygge landet etter krigen.

– Vi trenger å bygge mer jernbane og vi trenger å oppgradere eksisterende jernbane som f.eks bergensbanen. Utfordringen er dagens finansieringsmodell, sier Terje Breivik.

Åpen for andre løsninger

På tross av at statsbudsjettet overstiger 1000 mrd., står jernbanen når det kommer til stykket alt for langt langt nede på prioriteringslista til mange politikere og parti. Og selv om oljefondet er rekordstort, tåler ikke norsk økonomi omfattende investerings- og utbyggingskostnader ut over statsbudsjettet.

– Derfor er Venstre åpen for andre måter å finansiere og bygge ut jernbane på. Venstre vil ta i bruk virkemiddelet som bidro til å bygge landet etter krigen, statsgaranterte obligasjoner, men vi er også åpne for å finne andre løsninger med andre partier for å få fart på jernbanesatsingen sier Breivik.

Obligasjonsmodellen
Obligasjonsmodellen betyr at utbygging og oppgradering av jernbane blir organisert som egne investeringsprosjekt. I stedet for at Staten betaler alt selv, låner man deler eller hele summen fra enkeltpersoner, bedrifter, livselskap, investorer og pensjonskasser. Obligasjonene er statsgaranterte, med en edruelig avkastning og kanskje også skattefradrag (ikke ulikt den tidlegere ordningen “aksjesparing med skattefradrag"). Venstre foreslo senest under trontaledebatten helhetlig planlegging og obligasjonsfinansiering av dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer.

– Slik utnytter man investeringsviljen hos folk, virksomheter og næringsliv. Ikke minst livselskapene etterspør denne type langsiktige, trygge plasseringer. Penger som allerede er i markedet blir slik kanalisert til fellesskapsprosjekt som Bergensbanen og Intercity-triangelet, uten at presset i økonomien øker for mye, sier Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**