Månedrapport for okt. 2012

Denne måneden bærer preg av at det har vært mye engasjement vedr. utbygging av vindkraftparker i Verdalsfjellene. Venstre har sammen med H, Sp og SV frarådet at det planlegges videre og at en må se en evt. utbygging i en samla plan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ønsker du å lese hele rapporten finner du den her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**