– En lederrolle i et fornybart Europa

– Fornybar energi kan bli Norges nye olje, sa Venstre-nestleder Terje Breivik på partiets energikonferanse i går. – Men det krever politisk vilje og langsiktig planlegging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Terje Breivik på energikonferansen 2012.

Terje Breivik på energikonferansen 2012.

Sammen med danske Radikale Venstre samlet Venstre deltakere fra hele Europa til en energikonferanse i Oslo i går. Konferansen hadde tittelen “Energy in Europe – the future of European energy policy” og tok blant annet for seg behovet for et sterkere europeisk strømnett og økt satsing på fornybar energi.

Naturgitt forutsetninger
– Norge har naturgitte forutsetninger for å være en stor energinasjon, sa Breivik. – Verdens energibehov øker, og vi er nødt til å dekke inn denne økningen gjennom fornybare energikilder.

Breivik er ikke imponert over den norske regjeringens satsing på fornybar energi. Han mener det må et regjeringsskifte til dersom Norge skal kunne ha et troverdig mål om å bli Europas “grønne batteri”, der Norges stabile hydroenergi kan tjene som backup-løsning for andre fornybare løsninger, som vind- og solenergi, andre steder i Europa.

Grønt batteri
– Regjeringen har ingen tidshorisont ut over 2020, satser smalt på olje og gass, har liten tro på planene om Norge som et grønt batteri for Europa og ser på samarbeid med kontinentet først og fremst som et middel for å forsyne Norge med strøm, og ikke omvendt, sa Breivik.

– Men dersom vi gjør de riktige grepene kan fornybar energi bli Norges nye olje, sa Breivik. – Vi må være et foregangsland i kampen mot klimaendringene og ta en lederrolle i et fornybart Europa. Da trenger vi tydelige ambisjoner og langsiktige planer som strekker seg til 2050, ikke 2020. Det har Norge alle forutsetninger for å klare.

Deltakere fra hele Europa på energikonferansen i Oslo.

Deltakere fra hele Europa på energikonferansen i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**