Innkalling til nytt nominasjonsmøte

Vestfold Venstre innkaller alle lokallag i Vestfold til nominasjonsmøte lørdag 1.desember kl. 10.30 på fylkeshuset i Tønsberg. Nominasjonsmøtet skal vedta Venstres liste til Stortingsvalget 2013 fra Vestfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kort begrunnelse fra styret hvorfor det innkalles til nytt nominasjonsmøte:

Fylkesstyret mener det ikke var mulig å sette til side vedtekter som Vestfold Venstre har vedtatt. Nominasjonsmøtet må derfor holdes på nytt. Vi håper denne prosessen gir listen en styrket legitimitet.

Generalsektrær i Venstre har blitt rådspurt i denne prosessen.

Dagsorden:
1) Konstituering av møtet
2) Valg av kandidater til stortingslisten

Innstillingen til nominasjonsmøtet er klar. Ved spørsmål til listen må Målfrid Vogt kontaktes.

Møtet skal vedta en forretningsorden. Denne vil bli endret på det punktet slik at den samsvarer med vedtektene, ellers vil den stort sett være lik. Denne blir ettersendt lokallagene.

Alle lokallasgsledere skal ha fått tilsendt:
1) Delegatberegning - (Det kan bli endringer på antall delegater fra ulike lag, basert på vedtektenes §7-a)
2) Fullmaktsskjema

Vi ber om at lokallagene, dersom det er mulig, melder inn navn på delegater fra sitt lokallag til org. nestleder Karin S. Frøyd. Alle delegater må ha betalt kontigent for å ha stemmerett på nominasjonsmøte. Lokallagsleder må huske å ta med fullmaktsskjema, og leverer dette til fullmaktsnemda før møtestart.

Praktiske spørsmål kan rettes til Hilmar Flatabø på tlf 41651521

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**