Overreaksjon å stenge Bien

Venstre mener det er en kraftig overreaksjon av byrådet å stenge Bien Bar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Skoglund1

Foto: Mathias Fischer

– Byrådet overreagerer. Selvsagt bør Bien få en eller annen reaksjon for å ha betalt gebyret for sent, men å inndra skjenkebevillingen i to uker er helt på trynet, mener Anders Skoglund, som representerer Venstre i finanskomiteen i bystyret.

– Monica Mæland har vide fullmakter i slike saker, nettopp fordi det er viktig å utøve skjønn. Jeg synes innehaveren av Bien har gitt en god redegjørelse for hvorfor han ikke fikk betalt gebyret til kommunen i tide.

Viktig å utvise skjønn
– Sammenlignet med andre overtredelser av skjenkereglementet er dette en liten forseelse, men straffen er stor. Å være prinsippfast er bra, men dette går mer i retning regelrytteri. Bien er et viktig samlingssted for Årstad bydel. Ingen er tjent med stenging.

– Min beskjed til byrådet er at det er ingen skam å snu. Gjør de ikke det, kommer Venstre til å ta opp saken i komitémøtene neste uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**