Vil ha krafttak for realfag

– Realfagssituasjonen i norsk skole er uholdbar. Vi trenger flere dyktige lærere som kan gi norske elever gode realfagskunnskaper. Det er behov for en langsiktig satsing på å bedre matematikk-kunnskapene i hele utdanningsløpet, mener Venstre-leder Trine Skei Grande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Bård Ek

Tidligere denne uken kunne Aftenposten fortelle at strykprosenten på grunnskolelærerstudiet skutt i været. Da Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), som har landets største lærerutdanning, i vår holdt matteeksamen, strøk hele 47 prosent av studentene. Det er 25 prosent høyere enn året før.

Alarmerende tall
– Realfagssituasjonen i norsk skole fordrer en langsiktig satsing, mener Trine Skei Grande. Dette er alarmerende tall, som fordrer en langsiktig satsing på å heve realfagskompetansen blant både elever og lærere. Dersom grunnlaget ikke legges tidlig nok i grunnopplæringen vil dette forplante seg ytterligere i resten av utdanningsløpet, sier Skei Grande.

– Ett av de viktigste grepene vi kan gjøre er å utvide lærerutdanningen til en femårig mastergrad. Vi vet at formell kompetanse er avgjørende for elevenes læringsresultater, og dette vil også være viktig for å heve læreryrkets status, sier Skei Grande.

Læreryrkets status må heves
Venstre-leder Trine Skei Grande mener også at inntakskravene til lærerutdanningen må skjerpes.
– Det må innføres et opptakskrav med karakteren fire fra videregående skole for fagene engelsk, matematikk og norsk, de såkalte basisfagene.

Skei Grande frykter ikke færre søkere dersom inntakskravene økes.
- Det er å snu hele problemet på hodet. Vi må få de dyktige til å ønske å bli lærere. Da kan man ikke senke kravene, sier hun til Aftenposten.

- Vi må også legge til rette for en skikkelig etter- og videreutdanning for lærere som allerede er i jobb, og gjøre dette til en rett og en plikt for lærerne. I tillegg må vi få på plass en sertfiseringsordning for lærere, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**