Vil ha sertifisering av lærere

Utdanningsforbundets Mimi Bjerkestrand tar til orde for sertifisering av lærere, melder NRK i dag. Venstres leder Trine Skei Grande gir full støtte til en slik sertifiseringsordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Bård Ek

– Dette er et veldig konstruktivt og godt forslag fra Utdanningsforbundet som kan sikre bedre kvalitet i skolen og høyere status på læreryrket. En sertifiseringsordning forutsetter at vi innfører en rett og plikt til videreutdanning for lærerne, men det har regjeringen dessverre gjentatte ganger sagt nei til, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Nytt og bedre system
En ny ordning for godkjenning eller sertifisering av lærere i skolen er ett av forslagene Utdanningsforbundets landsmøte skal ta stilling til denne uken. Lærerne som er organisert i Utdanningsforbundet, ønsker masterutdanning til yrket sitt. I tillegg vil de ha et turnusår, slik leger har etter endt utdanning, samt rett og plikt til å ta etterutdanning. Den foreslåtte sertifiseringsordningen er tenkt som del av et slikt nytt og bedre system.

Både 5-årig lærerutdanning og sertifisering av lærere utgjør en sentral del av Venstres lærerløft som Trine Skei Grande lanserte på Landskonferansen tidligere i høst.

Regjeringen trenerer
– Regjeringen og kunnskapsminister Kristin Halvorsen har over år trenert en ordning sertifisering av lærerne på tross av at Stortinget er blitt lovet en sak om dette, sier Skei Grande til NTB.

Spørsmålet om en sertifiseringsordning for nyutdannede lærere har vært drøftet lenge. I Stortinget har forslaget vært tema flere ganger de siste årene. Flere land har en slik ordning, og en samlet Kirke-, utdannings- og forskningskomité har gjentatte ganger, første gang i 2008, bedt om at en sertifiseringsordning for lærere utredes.

Kunnskapsdepartementet har i en stortingsmelding sagt at sentrale samarbeidspartnere vil bli invitert til å delta i en slik utredning.

I Stortinget tok Venstre-leder Trine Skei Grande i september opp med statsråden hvilken framdriftsplan hun har for saken. Statsrådens svar inneholdt ingen bindende tidsplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**