En fortelling om kulturell suksess

Framtidig organisering av Vestfoldfestspillene stod på sakskartet i fylkestingets møte 8. november. -Vestfoldfestspillene er en fortelling om kulturell suksess til glede for titusener av vestfoldinger, sa Venstres Aina Dahl da saken ble debattert. Venstre var med på et fellesforlsag sammen med AP, KrF og H om å videreføre Vestfoldfestspillene basert på et konsept om rullering blant Vestfoldbyene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Aina Dahls innlegg i debatten er gjengitt nedenfor.

Jeg vil først takke fylkesrådmannen for en grundig saksutredning og gode vurderinger som samsvarer godt med Venstres tenkning.

Venstre mener Vestfold Festspillene fra begynnelsen i 1990 har vært en fortelling om kulturell suksess til glede for titusener av vestfoldinger. I tillegg har det gitt oss kulturelt mangfold og gode opplevelser.

Aina Dahl

Aina Dahl

Men dessverre har festspillene de siste årene vært preget underskudd og dårlig eierskap.
Det kan skyldes at festspillene har en uklar profil som mange av Vestfolds innbyggere ikke føler eierskap til eller identifiserer seg med.

Og når politikere, som faktisk representerer eierne, i mediene rakker ned på Vestfoldfestspilene er jo ikke det akkurat direkte oppløftende.
Sånt kaller Venstre dårlig eierskap, og ingen virksomhet fortjener å ha eiere som ikke støtter opp om og vil utvikle virksomheten.

Da er det faktisk bedre at misfornøyde ordførere og kommuner sier takk for seg, enn at de stikker kjepper i hjulene for kulturell utvikling.

Hvis vi skal få til noe i dette lille fylket så må vi politikerne slutte å være så umåtelig opptatt av bykamp og tabloide oppslag.

Venstre kake marsipan logo musikk

Foto: Inge Solli

Festspillene er et godt konsept — utviklet av fylkeskommunen og hvor vi får mye kultur for beskjedne budsjettmidler, hvorav halvparten fra Staten.

Venstre har hele tiden vært klare på at festspillene bør videreføres med fylkeskommunen som den dominerende eieren – og gjerne i samarbeid med en eller flere kommuner.

Vi deler også fylkesrådmannens vurdering om at forventninger og krav må stilles til styret og ledelsen i festspillene, avsluttet Aina Dahl.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**