Bybane og bussveier

Venstres forslag fikk med seg flertallet i kommunestyret (Venstre, Høyre og KrF utgjør 13 mot 12 i kommunestyret) som går inn for at Randaberg kommune anbefaler “utbygging av bybane langs såkalte høyverdige traseer”. Bussvei anbefales i de mindre trafikkerte korridorene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saken ble behandlet i forbindelse med Regionplanen. Venstre hadde også flere andre innspill til Regionplanen som angår arealbruk. Disse fikk vekslende støtte fra andre, men ikke flertall.
Venstre ønsker: Mindre arealforbruk i LNF-området. Samarbeid om boligbygging på uproduktive områder i andre kommuner. Begrense næringsutbyggingen til strekningen Harestadvika-Mekjarvik (ikke bygge ut i skogsområdet Mekjarvik nord). Søknader om massedeponi avgjøres i den enkelte kommune. Ny handelslokalisering begrenses ikke til 1000 kvm.
Under kommunestyrets behandling markerte Venstre andre standpunkt i saken som også ligger i planen: Nei til spredt utbygging. Ja til kommunal gjenkjøpsklausul hvis utbygger unndrar seg forpliktelser på utbygging. Den regionale grøntstrukturen skal kartfestes. Støtte til standpunktet “nye veier er en lite egnet løsning for framtidas transportsystem” i distriktet. Kjerneområdet landbruk sikres og tillegges “avgjørende betydning” ved arealkonflikter (Venstre sammen med Ap).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**