NAV er for rigid og regelstyrt

Aftenposten melder idag om svært dårlig behandling av en kvinne som fikk utbetalt for mye støtte i forbindelse med fødselspermisjon. Kvinnen meldte selv fra om feilutbetalingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Da en kvinne fikk 52 000 kroner for mye utbetalt av Nav, ville hun betale tilbake. Så krevde Nav plutselig 77.000 kroner. Nestleder i Venstre Terje Breivik reagerer svært sterkt på saken om NAV i dagens utgave av Aftenposten.

Terje Breivik

Foto: Kåre Pettersen

– Dette er grovt urimelig og strider mot den allmenne rettsoppfatning. Saken er et grellt eksempel på at NAV er altfor byråkratisert, rigid og regelstyrt, sier nestleder i Venstre Terje Breivik til Aftenposten.

Svekker tillit til velferdsstaten
Saker av denne sorten er med på å underbygge legitimiteten til NAV og svekker folks tillit til velferdsstaten, mener Breivik.

– Dersom vi hadde åpnet for langt større bruk av skjønn i NAV og at brukerne kunne ha direkte kontakt med saksbehandlere som har beslutningsmyndighet, hadde vi i større grad unngått slike saker, sier nestleder i Venstre Terje Breivik

Brukerorientert og publikumsvennlig
En problem med dagens organisering av NAV, er brukerne ikke får møte saksbehandleren med den endelige beslutningsmyndigheten direkte. Saksbehandleren en møter, enten ved personlig frammøte eller via telefon har ikke myndighet til å ta stilling til eventuelle søknader. De aktuelle saksbehandlerne med fullmakter til å avgjøre sakene jobber i NAV — forvaltning, og skal i regelen ikke ha publikumskontakt.

– Venstre mener dette er svært betenkelig. Å ikke få kommunisere direkte med egen saksbehandler gjør NAV unødvendig uoversiktlig og unødvendig vanskelig for brukerne å forholde seg til. Det å ha direkte kontakt med saksbehandleren som bokstavelig talt sitter med ens egen skjebne i sin makt, bør være en selvfølge, mener Breivik

Venstre kommer til å fremme et forslag i Stortinget om å åpne for mer bruk av skjønn i NAV, at mer beslutningsmyndighet må flyttes ut i førstelinjetjenesten og at brukerne må få en rett til direkte kontakt med saksbehandler som har beslutningsmyndighet.

– Venstre vil åpne for mye mer bruk av skjønn, og gi publikum rett til direkte kommunikasjon med saksbehandleren som sitter på endelig beslutningsmyndighet i egen sak. Det vil gjøre NAV langt mer brukerorientert og publikumsvennlig, sier Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**