Nye Vardheim

Kommunestyret vedtok enstemmig et romprogram for utbygging av nye Vardheim som skal innvies i 2016. Bygget skal etter planen komme på kommuhnens økonomiplan fra 2014, samtidig med byggestart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det nye bygget ved Solbakken barnehage, parkeringsplassen og inn i Varen, skal romme et differensiert bofellesskap med ulike størrelse på de ulike boenhetene.
Nye Vardheim vil fra innvielsen få en bemanningsplan av fagfolk som sikrer den kommunale omsorgen et betryggende nivå.
Venstre fikk ikke støtte av kommunestyret for å ta det nødvendige politiske ansvar, utover den bemanningsplan som administrasjonen vil legge fram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**