Syv års nedpriortering av studentene

Leder i Trondheim Venstre, Ina Roll Spinnangr, og leder i Trondheim Liberale Studenter, John Christer Rusti, har vært på trykk i Trondheims studentavis, Under Dusken. Studentene har en økonomisk uholdbar situasjon og heltidsstudenten har vært utenfor rekkevidde i 7 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Syv års nedpriortering av studentene

År etter år har regjeringen nedprioritert studentene. Det bygges ikke nok studentboliger, studielånet er for lite, og det satses ikke nok på studiekvalitet. Det virker som om regjeringens plan er å satse på at studentene blir så vante med å bli nedprioritert at de ikke klager. Venstre og Liberale Studenter vil at studenter skal ha råd til å studere.

Etter alle disse årene toppet det seg for et par uker siden da Kristin Halvorsen gikk ut og la skylden på studentene for regjerings mangelfulle studentpolitikk. Regjeringen har gjennom Soria Moria 1 og 2 slått fast høye mål om heltidsstudenten i Norge, men har på ingen måte holdt disse løftene. Halvorsens påstander om at det er studentenes ansvar å sørge for at regjeringen gjennomfører studentpolitikken sin gjør lite annet enn å provosere.

Det som stiller kunnskapsministeren i et enda dårligere lys er at alle partiene i den rødgrønne regjeringen har programfestet 11 måneders studiestøtte. I løpet av syv år sammen i regjering har de ikke funnet plass til dette i budskjettene sine, selv ikke med en drastisk økning i størrelsen på statsbudskjettet fra de overtok regjeringsmakten. Venstre derimot har funnet plass til 11 måneders studiestøtte og kraftig oppjustert satsene for studiestøtten på sine alternative statsbudskjetter de siste årene. Det er innlysende at det er viljen og ikke evnen det står på.

For Venstre og Liberale studenter er hele spekteret av utdanning og forskning noe som prioriteres svært høyt. Sentralt i dette er studentenes mulighet til å være relle heltidsstudenter. 11 måneders studiestøtte og justering etter prisvekst er et minimum for å få dette til. I tillegg til å oppjustere inntektssiden til studentene er det mye vi kan gjøre på utgiftssiden. Det trengs skikkelig utbygging av studentboliger og satsing på kollektivtrafikk for å sørge for lave levekostnader for studenter.

Studentboliger er sammen med studiestøtten de alvorligste løftebruddene. Både Arbeiderpartiet og Kristin Halvorsen lovte 2000 studentboliger for så å budsjettere med 1000 studentboliger bare en måneds tid senere. Venstre foreslår å bygge 2500 studentboliger for å imøtekomme kravene som kommer av studentveksten.

Etter 22. juli ble det innført en midlertidig gradert sykemelding for studenter. Dette er noe man tar som en selvfølge i arbeidslivet, men for studenter er det noe som man må kjempe hardt for. Selv dette ene lysglimtet på statsbudsjettet som de rødgrønne presenterte er bare midlertidlig. Denne ordningen ble kun forlenget til 2013, det er på ingen måte godt nok, den må gjøres permanent.

Norges fremtid ligger i kunnskap, innovasjon, og teknologi. Disse bærebjelkene utvikles i utdanningssektoren og studentene våre er representanter for denne utviklingen. All investering vi gjør i studentene vil vi få mangefoldig tilbake igjennom et bedre, rikere og smartere samfunn. Derfor vil Liberale Studenter og Venstre sikre fulltidsstudentens fremtid.

Ina Roll Spinnangr
Leder Trondheim Venstre

John Christer Rusti
Leder Trondheim Liberale Studenter

På trykk første utgave i oktober av Under Dusken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**