Kutt ut Nav-garantien

Nav garantien er ubrukelig, skriver Arne Magnus Berge i et innlegg i Tønsberg Blad den 13. november 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


For enkelte kan motbakkene i livet komme litt for tett på, og man trenger hjelp for å skaffe seg tak over hodet. Kanskje et samlivsbrudd gjerne krydret med økonomiske problemer og tap av fast arbeid gjør at man ikke selv klarer å stige inn på leiemarkedet.

I Norge har vi et felles sikkerhetsnett for slike situasjoner som administreres gjennom NAV.

NAV sverd

Foto: Arne Magnus Berge

Jeg har tillit til at ansatte i NAV på en ryddig måte vurderer om en bruker har behov på hjelp når han eller hun tar den lange veien dit. Dessverre er våpenet som NAV deler ut ikke annet enn et billig plastsverd som brukeren skal benytte ut i kampen på leiemarkedet. Merkevaren «Navgaranti» synes å ha blitt ett negativt ladet ord om man leser de mange leieannonser på finn.no.

Hva kan da være mer nedbrytende for en samfunnsborgers motivasjon å komme seg opp og videre i livet ved å utstyre han eller hun med dette plastsverdet?

Gjennom Tønsberg Blad ble vi kjent med situasjonen til en småbarnsfar som må låne leiligheten til eksen for å ha samvær med sitt barn annenhver helg fordi hans verdiløse Nav-garanti blir avvist når han prøver å finne egnet husvære.

Som politiker må jeg reagere når systemene ikke virker som forventet.
Jeg tok opp spørsmålet i Hovedutvalg for helse og sosial på Nøtterøy om ikke vi hadde mulighet til å utstyre våre brukere med bedre våpen på leiemarkedet gjennom for eksempel en nøytral garanti fra en bank.

Tilbakemeldingene var positive, og når man i tillegg den 9/11 leser fungerende fylkesdirektør i Nav Vestfold, Toril Aas’ innlegg i Tønsberg Blad om at det er mulig å utstyre brukere med andre former for husleiegarantier som til og med er nøytrale, blir jeg glad.

Glad, fordi jeg mener at det viktigste er at en samfunnsborger som trenger hjelp, får utdelt det samme våpenet som alle andre ut i leiemarkedet. Hovedmålet er jo at disse personene får motivasjonen tilbake, og så raskt som mulig kommer tilbake på egne bein. Å la de løpe rundt med plastsverd med NAV logo unner jeg ingen.

Jeg gleder meg til å samle inn plastsverdene på Nøtterøy, og ser frem til at vi får samlet disse inn over hele landet.

Arne Magnus Berge
Gruppeleder for Nøtterøy Venstre

Se også forutgående artikkel i Tønsberg Blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**