Vil ha kutt i byråkratiet for bedriftene

For å få bukt med skjemaveldet og regelveldet som møter næringslivet vil Venstre opprette et Regelråd etter modell fra Sverige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I statsbudsjettet for 2013 har Venstre bevilget 40 mill. kroner til opprettelsen av et regelråd, lokalisert i Bergen. Bergen er valgt på grunn av den unike kombinasjonen av et sterkt juridisk miljø på UIB og næringslivskompetansen på NHH.

Terje Breivik Vil ha kutt i byråkratiet for bedriftene.

Terje Breivik Vil ha kutt i byråkratiet for bedriftene.
Foto: Bård Ek

– Her har vi både NHH-miljøet og Det juridiske fakultet, som vil kunne bidra til arbeidet med å lette dokumentveldet som tynger næringslivet. Vårt mål er å redusere skjemaveldet med 25 prosent. Det vil gjøre bedriftenes hverdag enklere, og medføre innsparinger på 15 milliarder kroner. På vårt alternative statsbudsjett foreslår vi at kontoret opprettes i Bergen alt neste år, sier nestleder i Venstre Terje Breivik til Bergens Tidende.

Støttes av samlet opposisjon og NHO
Da Venstres Trine Skei Grande og Borghild Tenden fremmet forslag om dette i Stortinget, gikk en samlet opposisjon inn for opprettelsen av et slik regelråd etter svensk modell. Sverige etablerte i 2009 Regelrådet for å etterprøve konsekvenser av nye regler. Etter ett år etter kunne svenskene se en bedring. NHO vil ha det samme i Norge.

25% reduksjon
Venstres mål er minst 25% reduksjon i næringslivets skjemavelde den kommende stortingsperioden. Det vil gjøre bedriftenes hverdag enklere og medføre innsparinger på rundt 15 milliarder kroner.

– Et viktig tiltak for å oppnå en slik reduksjon, er opprettelsen av et eget regelråd, en næringslivets vaktbikkje. Formålet til et regelråd er, med næringslivets briller på, å kritisk gå gjennom alle nye lovforslag og regler som kan medfører merarbeid for næringslivet, sier Breivik.

Konkluderer regelrådet med at hensikten med regelen ikke står i forhold til byrden det påfører næringslivet, har regelrådet fullmakt til å sende forslaget i retur til ny vurdering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**